corona
corona

Veiliger voor pedagogisch medewerkers

Zorg voor één, duidelijk beleid voor basisscholen en de buitenschoolse opvang bij het ophalen en brengen van de kinderen. Die oproep doet de FNV aan de Nederlandse gemeenten. Dat is veiliger voor de medewerkers in de kinderopvang.

Lestijden beter afstemmen

Daarvoor moeten onder andere de lestijden van scholen beter op elkaar afgestemd worden, zodat medewerkers van de bso niet de hele dag door met kinderen heen en weer hoeven te lopen en rijden.

Allemaal hun eigen regels

Debbie van Leiden, bestuurder FNV Kinderopvang: ‘De pedagogisch medewerkers willen heel graag weer werken en bij hun kinderen op de groep staan. Ook voor hen moet dat veilig zijn. Dit wordt ze nu niet makkelijk gemaakt, omdat scholen allemaal hun eigen regels hebben over het brengen en halen van de kinderen en daarnaast ook nog eens verschillende openingstijden.’

Eén, duidelijk beleid nodig

‘De overheid heeft hier geen harde regels voor opgesteld, dus wij vinden dat gemeenten hierin de regie moeten pakken en moeten zorgen voor één, duidelijk beleid, waar iedereen zich aan houdt. Dat is beter voor de veiligheid van de bso-medewerkers, de ouders, de kinderen en ook de leraren.’

Dit is onwerkbaar

Volgens Van Leiden ‘vliegen’ pedagogisch medewerkers nu de hele tijd van school naar school om kinderen op te halen. Scholen bepalen zelf hoe laat ze klaar zijn, waardoor op de ene school de hele dag wordt lesgegeven en op de andere maar halve dagen. ‘Dat is onwerkbaar’, vindt Van Leiden.

Zo min mogelijk buiten komen

‘Het veelvuldig heen en weer gaan met kinderen van scholen naar opvang is niet goed voor de veiligheid van de medewerkers en de kwaliteit van hun werk. Terwijl toch nog steeds wordt opgeroepen om zo min mogelijk buiten de deur te komen vanwege het risico op verspreiding van corona.’

Onverantwoord, vinden wij

Van Leiden: ‘Geen grapje: een lid van ons dat werkt op een bso in een grote stad vertelde mij dat zij en haar collega’s kinderen moeten ophalen bij zestien verschillende scholen die allemaal een andere regeling hebben. Zestien! Dat is voor die mensen toch geen doen? Het is ook gewoon onverantwoord.’

Bso moet maar volgen

Sandra Koelewijn, pedagogisch medewerker bso: ‘Scholen gaan volledig hun eigen gang en wij als bso moeten maar volgen. Helaas hebben we in sommige gevallen geen keuze, door een tekort aan mensen op veel bso’s.

Bron : FNV

[poll id=”32″]