Oproep VNG aan gemeentes : compenseer eigen bijdrage

Deel deze informatie !
  • 1
    Delen

Deel deze informatie !1Delen Oproep van VNG Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ouders te compenseren voor de eigen bijdrage. Het gaat om kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). In dit bericht leest … Lees meer

FNV : Gemeente moet zorgen dat scholen meer rekening houden met bso’s

Deel deze informatie !
  • 21
    Gedeeld

Deel deze informatie !21Gedeeld Veiliger voor pedagogisch medewerkers Zorg voor één, duidelijk beleid voor basisscholen en de buitenschoolse opvang bij het ophalen en brengen van de kinderen. Die oproep doet de FNV aan de Nederlandse gemeenten. Dat is veiliger voor de medewerkers in de kinderopvang. Lestijden beter afstemmen Daarvoor moeten onder andere de lestijden van … Lees meer