corona
onderwijs

De flexibiliteit van de kinderopvang voert de boventoon

Op 11 mei openden Stichting Voor Werkende Ouders het meldpunt ‘Deuren zijn geopend’. Hierover maakten ze op 18 mei een analyse van de binnengekomen meldingen. Er is nog steeds veel onrust is bij ouders. De combinatie werk, gezin en zorg staat onder druk door de gevolgen van de Corona-crisis. Zo blijkt uit onderstaande vervolganalyse. Om die reden blijft het meldpunt geopend. Ouders kunnen daar ons terecht met al hun zorgen, vragen en uitdagingen.

Ouders laten zich horen, een vervolganalyse

Nu doen we een vervolganalyse. In totaal zijn er 1963 meldingen binnen gekomen, meetpunt 26 mei 17 uur. Ook hier geldt dat ouders in 1 melding vaak meerdere punten aandragen.

De volgende punten zijn aanvullend op de eerdere analyse binnengekomen:

 1. 316 extra meldingen van ouders over de grote druk op de werk, gezin, zorg balans ondanks dat scholen open zijn. Ouders nemen onbetaald verlof op, moeten later werk inhalen, hebben alle verlofdagen al gebruikt en de zomer moet nog beginnen. Nog steeds moeten ze hun kinderen begeleiden of hebben ze elke dag een kind thuis en komen niet toe aan hun werk. Ze zien op tegen de zomer. Ouders kunnen niet terugvallen op opa’s en oma’s want dat is een risiscogroep terwijl zij in 6 van de 10 gevallen wel behoren tot de normale opvangoplossing.

Hierbij willen we specifiek aandacht vragen voor alleenstaande ouders, waarbij deze druk nog vele malen hoger is dan in twee-ouder-huishoudens. Alleenstaande ouders staan er echt alleen voor en zien dit nergens terug komen.

 1. 298 vragen en opmerkingen waarom scholen zo positief zijn over de opening, geen achterstanden zien, waarom leerkrachten het zo zwaar hebben gehad terwijl ouders dit niet zien. Ze hebben nauwelijks contact gehad, huiswerk over de buhne gegooid, geen terugkoppeling gegeven op het gemaakte werk,… Ouders reageren pittig en emotioneel. Ouders krijgen weinig of slechte reactie als ze hierover contact opnemen met de directie. Krijgen bijvoorbeeld te horen: ‘Als je niet tevreden bent dan kies je toch een andere school!’
 2. 239 Meldingen over scholen die over zijn gestapt naar een vierdaagse schoolweek omdat ze 1 dag nodig hebben ter voorbereiding. In combinatie met punt 2 wekt dit veel vragen op. ‘Normaal hebben ze toch ook geen dag nodig om lessen voor te bereiden? En nu hebben ze maar de halve klas!’ Sommige ouders geven ook aan dat scholen van plan zijn dit door te zetten als de scholen weer volledig opengaan. Ook vragen bij ouders over 50% van de lestijd die kinderen zouden moeten krijgen. Op deze wijze kom je daar niet aan.
 3. 163 Vragen over de heropening van scholen en schooltijden. Scholen maken de overstap naar een continurooster, waardoor ouders meer opvang nodig hebben en dus meer moeten betalen of de BSO nu ineens niet kan aansluiten. Het zijn ook onzekerheden. Blijft dit nu zo of gaan we nog terug naar de ‘oude’ situatie?’ Het heeft direct impact op werk als je geen gebruik maakt van een BSO. Voor ouders is school een vorm van opvang zodat ze binnen schooltijden kunnen werken. Nu wordt dit ‘even’ aangepast, niet altijd in overleg met de MR.
 4. 123 meldingen over middelbare scholen die niet meer ‘open’ gaan voor de zomervakantie of alleen voor een mentorles. Sommige hadden dit al weken geleden aangegeven. Ouders reageren verschillend. Sommige snappen het niet omdat bij de persconferentie werd aangegeven dat ze open moeten en niet alleen voor een mentorles. Andere ouders zien niet in waarom kinderen voor 3 weken naar school moeten met alle gezondheidsrisico’s van dien. De anderhalve meter is op middelbare scholen niet te hanteren. Dus neem dat risico niet. Sommige ouders hebben overigens nog niets gehoord terwijl school volgende week weer open moet.
 5. 67 meldingen over noodopvang. Ouders moesten zich opnieuw inschrijven en plots was er geen plek meer. Ouders hebben vragen over de vrijdag na Hemelvaart dat ze ineens nergens naar toe konden maar wel ingeroosterd waren. Ook de Pinkstervakantie zorgt voor problemen. Kinderen zitten nu elke keer op andere plekken bij gezichten die ze niet kennen.
 6. 89 complimenten, vooral voor de kinderopvang. De flexibiliteit van de kinderopvang voert de boventoon. Ouders geven aan dat ze hebben meegedacht en hebben gedacht in oplossingen. ‘De BSO heeft gewoon geregeld dat kinderen die ’s middags naar school gaan, dan ’s ochtends mogen komen.’ Zo kan ik toch werken, top geregeld!
 7. 38 vragen over leerlingenvervoer op de middelbare school en wie daarvoor verantwoordelijk is bij middelbare scholen. Er is veel onduidelijk. Is school verantwoordelijk? En als die dan 1 belletje doen naar de regionale vervoerder en die zegt dat het niet kan, hebben ze dan voldaan aan hun verantwoordelijkheid?
 8. 23 Vragen over als school weer volledig opengaat en wat als je je kind dan toch niet wilt brengen vanwege gezondheidsredenen. Komt dan alsnog de leerplichtambtenaar?
 9. 12 meldingen over dat kinderen niet mogen eten en zingen op school. Ouders snappen het dubbele signaal niet: kinderen zijn niet gevaarlijk, waarom mag dit dan niet? Het leidt ook tot vragen. ‘Als school dan weer helemaal opengaat, hoe doen ze dat dan met eten?’
 10. 7 meldingen over ouders die problemen ervaren met school over schoolkamp, eindmusical, afscheid groep 8. Ouders kaarten aan dat het een belangrijke fase is en dat de stap naar de middelbare belangrijk is voor de ontwikkeling voor hun kind maar die nu in het water valt.

Over Stichting Voor Werkende Ouders

Deze hebben de analyse bij het ministerie van Onderwijs en Sociale Zaken neergelegd. Tevens hebben ze de signalen met alle sectorpartijen, zoals de PO raad en Ouders en Onderwijs gedeeld. Ze nemen het ook mee in gesprekken met Tweede Kamerleden en media. Zo laten ze de stem van ouders horen, onze belangrijkste taak.

Bron : Stichting Voor Werkende Ouders