corona
corona

In 7 dagen tijd

Op 11 mei opende Stichting Voor Werkende Ouders het meldpunt ‘Deuren zijn geopend’. Ouders kunnen hier terecht met meldingen over onderwijs, kinderopvang, werk en zorg, noodopvang en andere uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Inmiddels hebben zij 1243 meldingen gekregen, meetpunt 18 mei 10 uur. In 1 melding worden regelmatig meerdere knelpunten aangedragen. Zij hebben deze signalen verzameld en verwerkt en komen tot de onderstaande belangrijkste knelpunten. (update per 27 mei, zie deze pagina)

Halve dagen

756 meldingen gaan over scholen die het halve dagen model hanteren of broertjes en zusjes niet in dezelfde dag of groep hebben ingedeeld. Ouders geven aan dat zij hierdoor nauwelijks tot werken toekomen terwijl hun werkgever dit wel weer verwacht, want’ de scholen zijn weer geopend’. Ouders geven aan dat directeuren divers reageren van zeer uitgebreide toelichtingen tot geen enkele reactie en zelfs een ‘als het je niet zint, dan ga je toch naar een andere school’. Onderwijs is geen opvang is ook een veel gehoorde. Ouders hebben het gevoel aan de zijlijn te staan. Ze snappen niet waarom scholen ondanks alle waarschuwingen van het kabinet toch voor deze optie hebben gekozen.

Bovendien is voor hen school wel degelijk een vorm van opvang want het biedt hen de kans om te werken en scholen lijken dit over het hoofd te zien. Tevens wordt vaak aangegeven dat de MR niet of nauwelijks betrokken is geweest bij de besluitvorming. Om 18.50 kregen ze een mail met de aanpak, om 19.10 was deze mail ook al aan alle ouders verstuurd. Ook de communicatie veroorzaakte problemen. Communicatie kwam pas laat waardoor ouders en kinderen niet wisten waar ze aan toe waren. Scholen gaven aan dat het een hele puzzel was, maar dit kan niet op veel begrip van ouders rekenen blijkt uit de meldingen. ‘Ze hadden 3 weken de tijd en ook daarvoor hadden ze toch er al over na kunnen denken.’ In de meivakantie waren veel scholen onbereikbaar. Ouders vinden dit lastig te accepteren omdat het voor iedereen druk is. Iedereen moet een stap extra zetten, is het commentaar.

387 signalen zijn binnen gekomen over het gebrek aan aansluiting met de BSO. Ouders melden dat er geen overleg is geweest tussen BSO en school. Scholen hebben ook ineens het continurooster ingevoerd waardoor de BSO nu eerder moet komen. Ouders verwachten dat dit continurooster doorgezet gaat worden, waardoor ouders een hogere bijdrage voor de BSO moet gaan betalen omdat er meer uren worden afgenomen. Ouders geven aan dat ze geen overlap hebben met de dagopvang waardoor ze alsnog elke dag een kind thuis hebben. Er was geen ruimte om hierover te praten of te wijzigen. Ouders waren boos op de BSO omdat zij het niet konden organiseren. Overigens kwamen deze signalen veelal overeen met het halve dagen model genoemd in punt 1.

23 Signalen zijn binnen gekomen over scholen die 4-jarigen niet toelaten.

53 Meldingen over scholen die later open zijn gegaan omdat ze meer tijd nodig hadden.

2 Meldingen van middelbare scholen die al hebben aangegeven niet meer open te zullen gaan dit schooljaar.

Thuisonderwijs

504 signalen kwamen binnen over thuisonderwijs. Er was geen of zeer slecht contact tussen leerkracht en ouders. Werk werd de hele dag over de app verstuurd, waardoor ouders en kinderen geen overzicht hadden. Kinderen hebben in 8 weken tijd slechts 3 keer contact gehad met de leerkracht. Er kwam geen feedback over het gemaakte werk, waardoor kinderen gedemotiveerd raakten. De kwaliteit en hoeveelheid was slecht. ‘Teken Berend Botje’ was de enige opdracht in een week. Ouders gaven aan dat de uitleg matig was waardoor ze zelf op onderzoek uitmoesten. Ouders worstelden zelf ook met de opdrachten. Ook was er een gebrek aan maatwerk voor kinderen die voor of achterlopen. Er werd geen rekening gehouden met extra uitleg voor kinderen bijvoorbeeld met dyslexie. Ook nu maken ouders zich er boos over. Op de dagen dat er geen onderwijs is, is het huiswerk matig. Kinderen zijn een half uurtje bezig en gaan zich daarna vervelen. Ouders die hun kinderen thuis hebben gehouden, zeggen dat er nauwelijks thuisonderwijs wordt gegeven of dat de kwaliteit niet goed is omdat leerkrachten nu weer ‘normaal’ lesgeven. Ook maken ouders zich zorgen over wat dit op de lange termijn en eventuele overgang betekent.

Werk, zorg en gezin

691 meldingen over de combinatie werk, gezin en zorg. Ouders hebben hun vrije dagen opgenomen om thuisonderwijs te geven ook op aandringen van werkgevers. Ook nu scholen half geopend zijn lopen zij hier tegenaan. Terwijl de zomervakantie nog moet beginnen hebben zij bijna geen vrije dagen meer. Ouders geven aan dat ze nauwelijks aan werken toekomen door thuisonderwijs, halve dagen model, geen overlap met dagopvang en nu nog steeds niet met de deuren half geopend. Ouders vragen zich af wanneer de schooldeuren weer volledig opengaan. Werkgevers zetten druk op ouders om weer al hun werkzaamheden te doen, want ook zij moeten toch weer geld gaan verdienen. Dit signaal wordt vaak gecombineerd met andere signalen.

Noodopvang

40 signalen over de noodopvang waarbij vooral het probleem is waar dit wordt gegeven. Ook de communicatie en late berichtgeving worden aangegeven als knelpunt. Daags van te voren of zelfs pas op vrijdag 8 mei werd duidelijk hoe de noodopvang zou worden vanaf 11 mei. Kinderen worden van hot naar her gesleept met weinig aandacht voor het kind. Van VSO naar noodopvang op een andere locatie waar het kind onbekend is, naar eigen school om 12 uur (wie doet het vervoer) voor les, naar de BSO om 15.30 uur. Het meisje is 6.

Pedagogisch, sociale aard

262 meldingen kwamen binnen van pedagogische, sociale aard. Dit kan je breed interpreteren. Leerkrachten hadden hun ruimte zo afgezet dat leerlingen in geen 3 meter dichtbij mochten komen. Als je 1 stap over het tape zette dan zouden je ouders gebeld worden en moest je worden opgehaald. Pleisters moesten zelf geplakt worden. Er werden toetsen afgenomen op dag 2. Zorgen over groep 8, en de overstap naar de middelbare. ‘Normaal wordt dit voorbereid op basisschool en middelbare school, maar gaat de kenningsmakingsdag wel door?’ Jonge kinderen met verlatingsangst op de dagopvang. ‘Hoe moet ik die dan overdragen?’ Kind was ingedeeld in de groep met allemaal pesters en geen enkel vriendinnetje. Kinderen mogen niet eten op school. Ook zorgen van ouders met kinderen op de middelbare school over vereenzaming. ‘Straks is hij 6 maanden niet op school geweest en heeft hij geen enkel contact gehad met leeftijdsgenootjes.’ De zorgen waren vooral: Wat doet dit met kinderen? Welke boodschap geef je ze mee? Moeten ze niet eerst weer even landen? Wordt er ook aan de sociaal-emotionele kant gedacht?

Digitaal

181 Meldingen over digitale communicatie en digitale middelen. Ouders hebben niet allemaal de digitale vaardigheid en bijna alle communicatie gaat nu digitaal. Ook het gebrek aan digitale middelen thuis werd gemeld. 1 laptop voor 4 mensen of helemaal geen digitale middelen. Veel ouders denken ook dat dit meer standaard gaat worden in de toekomst, maar maken zich dan zorgen over hoe ze dat moeten doen zonder device. Nu mochten ze het nog lenen van school, maar straks moeten ze er zelf 1 betalen en dat kunnen ze niet betalen.

Geweigerd door snotneuzen

212 meldingen van ouders die melden dat hun kinderen vanwege een snotneus werden geweigerd op kinderopvang of school. Doktersverklaringen met hooikoorts of chronische aandoening waren niet voldoende om toegelaten te worden. Ouders werden van het kastje naar de muur gestuurd. GGD gaf andere antwoorden dan school. Op de BSO waren ze wel welkom op school niet. Kinderen met 2x een loopneus op een dag werden de dag erna geweigerd. Welk kind van 3 heeft geen loopneus bij het buitenspelen en rennen? Er is ook begrip van ouders over gezondheidsrisico’s, maar het is voornaamste punt is; Als dit nog veel langer duurt, dan kunnen wij alsnog niets. ‘Wie weet hoe lang dit nog gaat duren! En dan? Dan kan ik dus niets, want werken met een dreumes op schoot lukt niet.’

Net begonnen op school

37 ouders maakten zich zorgen over kinderen die net vier waren voor de Corona-crisis. Er werd geen of weinig rekening gehouden met hun zorgen. Ouders mogen niet naar binnen waardoor kinderen zelf de weg moeten vinden naar hun lokaal, terwijl ze echt niet weten waar die is. Bijvoorbeeld van een kind dat zes trappen op moest terwijl hij net 5x op school was wezen wennen voor de Corona-crisis. Ouder mag niet naar binnen en juf staat bij de deur van het klaslokaal te wachten. Juf wist niet of ze hem mocht komen halen bij de deur. De directeur gaf geen reactie.

Gezondheidsrisico

39 vragen en opmerkingen over gezondheidsrisico. Ouders houden hun kind thuis omdat ze niet zeker zijn of het echt risicovrij is. Ouders maken zich zorgen over hun kind met aandoeningen. Ouders vragen zich af waarom een kind wel naar school mag met een juf van in de zestig maar niet naar opa en oma.

Compensatieregeling

24 meldingen over de compensatieregeling van de kinderopvang. Wanneer komt die? Hij is gestopt per 11 mei, terwijl ik nog steeds geen volledig gebruik kan maken van de BSO. Ik betaal alles zelf, krijg ik dan ook geld terug?

Hoe het ook kan!

66 Prachtige voorbeelden van ouders hoe het wel kan. Een juf heeft een speciale babbelmuur gemaakt waardoor kinderen uit verschillende cohorten berichtjes voor elkaar achter kunnen laten. Met een glijbaan de kinderopvang in glijden, waardoor ouders niet naar binnen kunnen en kinderen vrolijk naar binnen gaan. Paasontbijt met de hele klas. Leerkrachten hadden een plantje meegegeven aan de kinderen zodat ze daarvoor konden zorgen gevolgd door een biologieles en opdracht. Goede communicatie, ruilen kon zodat ouders kinderen op dezelfde dag hadden, elke week een strak schema met opdrachten.

Het meldpunt blijft geopend. Wij zullen de analyse blijven doen van de meldingen die binnenkomen en hierover met betrokken partijen communiceren.

Bron : Stichting Voor Werkende Ouders