corona
corona

Vanaf 20 juni kunt u inloggen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de website online gezet over de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang. Vanaf 20 juni kunt u inloggen bij de SVB om te zien welk bedrag u gaat ontvangen. Op de website kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding. De informatie op de website wordt de komende tijd nog aangevuld.

U treft in ieder geval de volgende informatie aan:

Wat is de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (voor een deel) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening van de kinderopvang toch betalen. Ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang.

Heeft u dit gedaan? En krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’.

Hoe kunt u de vergoeding krijgen

U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen. Krijgt u kinderopvangtoeslag en heeft u de rekening van de kinderopvang doorbetaald? Dan krijgt u tussen half juni en eind juni 2020 vanzelf een brief van ons over de vergoeding.

Voor de berekening van de vergoeding krijgen wij gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. Dit zijn de gegevens die u heeft doorgegeven voor de kinderopvangtoeslag. Wij gaan daarbij uit van de gegevens zoals deze op 6 april 2020 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend waren.

Hoeveel vergoeding krijgt u

Log vanaf 20 juni 2020 in met uw DigiD op Mijn SVB. Dan ziet u hoeveel vergoeding u krijgt.
Ga naar Mijn SVB

Hoe hoog is de vergoeding U krijgt een vergoeding tot en met het maximumuurtarief. Dit is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

De maximumuurtarieven voor 2020 zijn:
• dagopvang € 8,17 per uur
• buitenschoolse opvang € 7,02 per uur
• gastouderopvang € 6,27 per uur

Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald. U krijgt maximaal 230 uur per kind per maand vergoed.


Wat verder nog belangrijk is voor de hoogte van de vergoeding : Voor de hoogte van de vergoeding wordt ook gekeken naar:
• het aantal kinderen in uw gezin dat kinderopvang heeft
• het aantal uren kinderopvang
• de hoogte van uw toetsingsinkomen

Hierbij geldt de situatie zoals die op 6 april 2020 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend was.

U betaalt meer dan het maximum uurtarief Dan vergoedt uw kinderopvangorganisatie het deel dat boven het maximumuurtarief ligt. Dit geldt voor de periode dat de kinderopvang gesloten was.

Is uw kinderopvangorganisatie failliet gegaan? Dan krijgt u alleen een vergoeding tot en met het maximumuurtarief.
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw kinderopvangorganisatie.