corona
corona

Versie 29 juni

GGD GHOR Nederland heeft in afstemming met het RIVM een korte handreiking geschreven over het testen van 0-18 jarigen op symptomen van COVID-19. Soms is het zinvol om kinderen met klachten die passen bij COVID-19 te testen op het coronavirus. Dit vereist elke keer een afweging; testen bij jonge kinderen met klachten van neusverkoudheid, is niet altijd nodig.

Handreiking GGD/GHOR – Testen 0-18 jaar

Een coronatest afspraak maken voor kinderen 0 tot 18 jaar

d.d. 29 juni 2020

Algemeen

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Het is niet altijd nodig om bij een kind met klachten van neusverkoudheid te testen op COVID-19.

Het telefoonnummer om een kind te laten testen is 0800-1202. Het testen is gratis.

Het identiteitsbewijs van het kind dat wordt getest moet meegenomen worden.

Testen van kinderen

Ook bij kinderen met klachten die passen bij COVID-19 kan er reden zijn om te testen op het coronavirus. Maar het is bij kinderen met klachten van neusverkoudheid niet altijd nodig om te testen. Daarbij wegen we mee of er een andere verklaring is voor de klachten van het kind en wat de gevolgen zijn van het weten van de testuitslag. Dit geldt vooral bij kinderen onder de 12, maar zeker onder de 6 jaar. Bij deze afweging kan geadviseerd worden om niet te testen. Uiteindelijk beslist de ouder of wel/niet getest wordt.

  • Uit lopend onderzoek blijkt dat er weinig kinderen besmet zijn met COVID-19. Bovendien verloopt de ziekte bij kinderen mild en hebben kinderen meestal weinig tot geen last van de infectie. Ook de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen komt weinig voor.
  • Kinderen met chronische luchtwegklachten, zoals hooikoorts of astma hoeven niet getest te worden als zij de voor hen gebruikelijke klachten hebben. De handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM maakt duidelijk dat kinderen tot en met 6 jaar met ook niet per se getest hoeven worden als zij neusverkoudheid hebben:
  • Kinderen jonger dan 4 jaar mogen naar het kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.
  • Kinderen uit groep 1 en 2* van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.
  • Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.
  • Een coronatest bij de GGD wordt gedaan met een teststokje achter in de mond en in de neus. Voor de meeste volwassenen en kinderen is dit een vervelend gevoel. Sommige kinderen vinden dit heel vervelend en onaangenaam. Daarom moet er een zorgvuldige afweging worden gemaakt of testen nodig is.

Wanneer worden kinderen in ieder geval getest?

Jonge kinderen met neusverkoudheid worden getest op COVID-19 als:

  • zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of
  • zij deel uitmaken van een uitbraakonderzoek (als er meerdere mensen klachten hebben die passen bij COVID-19) of
  • op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.

Totdat de testuitslag bekend is, moet het kind thuisblijven. Als het kind koorts en benauwdheid heeft, dan moeten ook alle gezinsleden thuisblijven tot na de testuitslag.

Toestemming geven

Kinderen van 12 jaar en ouder moeten (ook) zelf toestemming geven voor het afnemen van de test. Het is belangrijk dat ouders dit daarom van tevoren met hun kind bespreken.

Kinderen 0 t/m 11 jaar

Bij kinderen onder de 12 jaar geeft de ouder of verzorger toestemming voor het afnemen van de test.

Kinderen 12 t/m 15 jaar

De ouder/verzorger én het kind moeten beiden toestemming geven voor het afnemen van de test.

Kinderen van 16 en 17 jaar

Kinderen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven voor het afnemen van de test. Zij mogen ook zelf een testafspraak maken.

Afspraak op maat

Bij heel jonge kinderen of wanneer blijkt dat er speciale ondersteuning nodig is voor het uitvoeren van de test worden ouders doorverbonden met een lokale GGD om een afspraak op maat te maken.

Niet voor ouders, alleen voor KDV en Onderwijs:

Meldplicht en testen als er meerdere kinderen in een groep ziek zijn

Mochten er op een school of kinderopvanglocatie 3 of meer kinderen tegelijk ziek zijn, met klachten die kunnen passen bij Covid-19* , dan dient u dit te melden** bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. Deze afdeling is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Bij het melden bij de GGD van 3 of meer zieke kinderen krijgt de kinderopvang of school een advies op maat, afhankelijk van bron- en contactonderzoek, besmettingen, klachten e.d. Zie ook de handreiking uitbraakonderzoek Covid-19 op kindercentra en basisscholen: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen

*De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of koorts boven de 38 graden.

**Het melden van 3 of meer kinderen in één groep met verdenking op Covid-19 is conform artikel 26 van de Wpg: https://lci.rivm.nl/draaiboeken/artikel-26-meldingen-wpg-instellingen.