corona
corona

FAQ vakantiedagen en vakantiegeld

Er zijn veel vragen over de gevolgen van het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid over de gevolgen van het coronavirus voor uw vakantiedagen en vakantiegeld.

Vakantie in landen met een oranje reisadvies

Wat zijn de regels voor werknemers om op vakantie gaan naar landen met een oranje reisadvies?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’.  Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.

Gaat u op reis naar een land dat bij vertrek de een oranje of rood reisadvies heeft vanwege de gezondheidssituatie daar? Houd dan rekening met het dringende advies om bij thuiskomst in quarantaine te gaan. U heeft dan geen recht op loondoorbetaling en u moet dan (onbetaald) verlof op te nemen.  Kunt u andere afspraken met uw werkgever kunt maken, bijvoorbeeld over thuiswerken tijdens de quarantaine? Dan betaalt uw werkgever uw loon door.

Het reisadvies van mijn vakantieland verandert tijdens mijn verblijf van geel naar oranje/rood. Heb ik recht op loon als ik bij terugkomst in quarantaine ga?

Verandert tijdens uw verblijf het reisadvies van een gebied van geel naar oranje of rood? En keert u spoedig naar Nederland terug om vervolgens het quarantaine-advies op te volgen? Dan behoudt u in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode wanneer deze buiten de resterende geplande vakantieperiode valt.

Kiest u ervoor om ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies toch de gehele geplande vakantieperiode te blijven? Dan verliest u mogelijk het recht op doorbetaling.

Vakantie- en verlofuren

Het reisadvies van mijn vakantieland verandert tijdens mijn verblijf van geel naar oranje/rood vanwege het coronavirus. Ik ga in thuisquarantaine. Kan ik mijn verlof terugdraaien?

Als u vakantiedagen heeft aangevraagd en deze aanvraag is door uw werkgever goedgekeurd, dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig om die vakantie in te trekken. Dat betekent de geadviseerde quarantainetijd in principe ten koste van uw vakantiedagen gaat als dat nog binnen de resterende periode van uw vakantie valt. U zult met uw werkgever in gesprek moeten gaan over het mogelijk intrekken van uw vakantie. In de praktijk wordt hier naar redelijkheid over beslist. Als u thuis kunt werken kan uw werkgever daarmee instemmen. Maar als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, hoeft uw werkgever niet met uw verzoek in te stemmen.

Mag een werkgever verlofuren aftrekken als een medewerker in quarantaine verblijft doordat een gezinslid ernstige klachten heeft?

Als een werknemer in quarantaine verblijft en kan thuiswerken, dan moet de werknemer dat doen. Kan dat niet, dan mag een werkgever geen verlofuren aftrekken, tenzij dat in overleg met de werknemer gebeurt. De werkgever moet het salaris van de werknemer doorbetalen, ook als de werknemer niet kan werken.

Ik heb vakantie opgenomen en wil dit graag terugdraaien vanwege het coronavirus. Is dit mogelijk? Kan ik ze ook uit laten betalen?

Als u vakantiedagen heeft aangevraagd en uw werkgever heeft dit verzoek goedgekeurd, dan heeft u toestemming van uw werkgever nodig als u dit wilt terugdraaien.

Wettelijke vakantiedagen dient u op te nemen en mag u niet laten uitbetalen. Dit is alleen toegestaan bij het einde van het dienstverband.

Voor het laten uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, geldt wat daarover in de cao of het bedrijf is geregeld.

Mogen werkgevers werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder of geen werk is?

Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij een beroep doen op de NOW

Vakantiegeld

Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt, geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of (mits een eventuele cao die ruimte biedt) een arbeidsovereenkomst. Zie ook ‘Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?

Mogen werkgevers vakantiegeld inhouden van werknemers om de maandelijkse salarissen te kunnen voldoen?

Nee, tenzij werkgevers en werknemers dit afspreken in een plan om het bedrijf te laten voortbestaan. 

Wat als een bedrijf failliet gaat en mijn vakantiegeld of pensioenpremie is vanwege corona niet uitgekeerd. Ben ik als werknemer mijn geld dan kwijt?

Als de rechter een bedrijf failliet verklaart, kan de werknemer zich melden bij het UWV. Het UWV betaalt dan een uitkering aan de werknemer. Deze uitkering vergoedt (achterstallig) loon, vakantiegeld, vakantiedagen, niet-afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds.  Zie voor meer informatie de website van het UWV.

Bron : Rijksoverheid