corona
corona

10 dagen in quarantaine

Reist u (terug) naar Nederland? Bekijk dan voor vertrek het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) voor het land waaruit u vertrekt. Daarin leest u of u 10 dagen in quarantaine gaat bij aankomst in Nederland. Dit kan thuis, maar ook in een vakantiehuis of een hotel. 

Buitenlandse reizigers vinden informatie over quarantaine in het Engels op Government.nl. 

Bekijk het reisadvies van BZ voor vertrek

In het reisadvies van BZ voor het land of gebied waaruit u vertrekt staat of u 10 dagen in quarantaine gaat bij aankomst in Nederland. Installeer de Reisapp van BZ om altijd de meeste actuele informatie over quarantaine en het reisadvies te kunnen bekijken.

Altijd in quarantaine

Ook in de volgende gevallen gaat u in (thuis)quarantaine als dat in het reisadvies van BZ staat:

 • u heeft geen klachten die lijken op corona;
 • uit een test blijkt dat u geen corona heeft;
 • als dit nog niet in het reisadvies stond toen u op uw bestemming aankwam;
 • als u direct naar Nederland terugreist wanneer het reisadvies voor het gebied waar u verblijft verandert.

Bepaalde groepen reizigers hoeven niet in quarantaine. Zoals reizigers die de internationale transitzone van de luchthaven in Nederland niet verlaten. Of personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie in Nederland te bezoeken. Alle uitzonderingen vindt u onderaan deze pagina. 

Ook in quarantaine bij negatieve uitslag test

U gaat ook 10 dagen in quarantaine als u zich op uw reisbestemming heeft laten testen en als uit de test blijkt dat u geen corona heeft. Of als u zich direct in Nederland laat testen, bijvoorbeeld op Schiphol, en u blijkt geen corona te hebben.

Als u besmet raakt met het coronavirus duurt het tussen de 2 en 14 dagen voordat u klachten krijgt. De meeste mensen krijgen binnen 10 dagen klachten. Een test is altijd een momentopname. De test laat niet zien of u de ziekte nog gaat ontwikkelen. Het is belangrijk dat u tot die tijd thuisblijft. En dat u zich bij (milde) klachten opnieuw laat testen.

Ook in quarantaine bij doorreis

Reist u bijvoorbeeld per auto of vliegtuig door een gebied waarvoor quarantaine geldt als u weer in Nederland aankomt? Probeer uw reis te wijzigen of om te boeken via een ander gebied of land waarvoor (thuis)quarantaine niet geldt.

Is dit niet mogelijk? Bijvoorbeeld omdat het reisadvies kort voor u vertrekt verandert en omboeken niet mogelijk is? Dan gaat u alsnog in quarantaine bij aankomst in Nederland.

Volg op uw bestemming waarvoor thuisquarantaine geldt de Nederlandse basisregels op (zoals 1,5 meter afstand). En eventueel ook aanvullende maatregelen van dat gebied. 

Alleen als u zonder te stoppen met uw eigen auto door een gebied reist waarvoor quarantaine geldt, hoeft u niet in quarantaine bij aankomst in Nederland. U mag dan bijvoorbeeld ook niet tanken in dat gebied.

Vervoer naar huis of verblijf

Komt u in Nederland aan op een vliegveld, een treinstation of in een haven en bent u in een gebied geweest waarvoor quarantaine geldt? Dan rijdt u met eigen vervoer terug naar huis.

Als dit niet mogelijk is, dan kunt u het beste een taxi met een spatscherm boeken. Reis alleen als het echt niet anders kan met het openbaar vervoer. Draag een mondkapje en houd minimaal 1,5 meter afstand van andere reizigers.

De regels tijdens quarantaine

Tijdens de quarantaine blijft u op de plek waar u verblijft. Dit kan thuis, maar ook in een vakantie- of tijdelijk verblijf, zoals een hotel. U mag niet reizen of naar een andere locatie in Nederland gaan. Als u inkomende reiziger bent mag u niet terugkeren naar het land van herkomst. Voor (thuis)quarantaine gelden de volgende leefregels:

 • Er komt niemand bij u op bezoek, behalve voor medische redenen (bijvoorbeeld de huisarts of iemand van de GGD).
 • Alleen de mensen die bij u wonen of samen met u reizen, mogen samen met u in huis zijn. U blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand van uw huisgenoten. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
 • Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de arts.
 • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang. Kinderen tot 4 jaar mogen niet naar de kinderopvang.
 • Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen. Maar alleen als u geen klachten heeft die lijken op corona.
 • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
 • U werkt thuis. Als u in de zorg werkt mag u alleen bij uitzondering en onder voorwaarden werken. Overleg dit met de GGD of de bedrijfsarts.
 • U reist niet met het openbaar vervoer.

Als u tijdens de thuisquarantaine geen klachten ontwikkelt die lijken op het coronavirus stopt u na 10 dagen met de quarantaine.

Regels bij klachten die lijken op corona

Krijgt u tijdens de quarantaine klachten die lijken op corona? Dan mag u niet naar buiten. U mag alleen naar buiten om u te laten testen bij de GGD. Als u zware coronaklachten krijgt belt u de huisarts. U blijft thuis totdat de testuitslag bekend is.

Blijkt uit de test dat u geen corona heeft? Dan blijft u in quarantaine totdat de 10 dagen voorbij zijn.

Regels als u toch corona heeft

Blijkt uit een coronatest dat u corona heeft? Dan geldt het volgende:

Als u corona heeft start de GGD een bron- en contactonderzoek.

Uitzonderingen voor quarantaine

Bepaalde groepen reizigers hoeven niet in quarantaine (behalve als zij klachten hebben).

Het gaat daarbij om de volgende groepen:

 • transitpassagiers die via Nederland willen reizen en die de internationale transitzone van de luchthaven niet verlaten;
 • zeevaarders met een zeemansboekje (behalve zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart)
 • personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie in Nederland te bezoeken. Hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is bijvoorbeeld een terminaal ziek familielid bezoeken of een begrafenis bijwonen. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.

Voor bepaalde beroepen geldt dat hun inzet noodzakelijk kan zijn. Voor beroepen en branches waar reizen noodzakelijk is maken werkgevers en werknemers gezamenlijk afspraken over de afweging tussen noodzaak en risico’s. Daarbij kunnen zij zich laten adviseren door arbodiensten. Het gaat daarbij om:

 • zorgprofessionals, alleen als zij naar Nederland reizen voor werk;
 • grenswerkers als zij voor hun werk reizen;
 • personen werkzaam in het transport als zij voor hun werk reizen;
 • diplomaten als zij voor hun werk reizen;
 • personeel van internationale organisaties en personen uitgenodigd door internationale organisaties, als zij voor hun werk reizen;
 • militair personeel, als deze medewerkers voor hun werk reizen;
 • humanitaire hulpverleners, als zij voor hun werk reizen;
 • personeel ten behoeve van civiele bescherming, als deze medewerkers voor hun werk reizen.

Bron : Rijksoverheid