corona

Loslaten koppeling gewerkte uren 2020

Het Besluit Kinderopvangtoeslag wordt gewijzigd. Het recht op kinderopvangtoeslag is mede afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de ouder(s). In 2020 wordt de koppeling gewerkte uren in de kinderopvangtoeslag tijdelijk verruimd. Deze aanpassing houdt verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met de gevolgen van COVID-19. Vanaf deze week is de internetconsultatie rondom dit onderwerp geopend.

Het kabinet heeft gedurende de sluiting van de kinderopvang vanwege de coronamaatregelen, ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen. Om te voorkomen dat ouders hierbij betaalden voor een dienst die zij niet geleverd kregen, besloot het kabinet ouders die een eigen bijdrage betalen een vergoeding uit te keren. Ouders hielden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang.

Verruiming koppeling gewerkte uren

Aangezien het recht op kinderopvangtoeslag mede afhankelijk is van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner, heeft een daling van het aantal gewerkte uren een daling van de hoogte van het recht op kinderopvangtoeslag tot gevolg. Bijvoorbeeld voor ouders die door het coronavirus thuis zaten en minder uren konden werken. Daarom is het voornemen om in toeslagjaar 2020 de koppeling gewerkte uren voor deze specifieke situaties te verruimen. Dit voornemen is eerder al middels antwoorden op veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang aangekondigd. Voor ouders die vanwege COVID-19 minder uren konden werken, maar wel de reguliere factuur van de kinderopvang doorbetaalden, blijft het aantal uur waarvoor zij aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag in stand. Wel blijft de voorwaarde van kracht dat de ouder en zijn partner beide moeten werken om in aanmerking voor kinderopvangtoeslag te komen.

Internetconsultatie

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Vanaf deze week is de internetconsultatie Besluit Kinderopvangtoeslag geopend. De einddatum van de internetconsultatie is 28 september 2020/