corona
corona

Wie krijgt de bonus

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Zoals verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) en verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen. Maar ook schoonmakers in de zorg. Als u aan de voorwaarden voldoet krijgt u de bonus van uw werkgever of opdrachtgever (de zorgaanbieder).

Waardering voor medewerkers in de zorg

Medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, leverden een bijzondere prestatie tijdens de coronacrisis. Het kabinet wil hiervoor waardering uitspreken in de vorm van een bonus.

Hoogte bonus

Als u als zorgprofessional, zoals medewerker in loondienst, uitzendkracht of zzp’er, in aanmerking komt voor de bonus ontvangt u € 1000 netto. De bonus is belastingvrij en telt niet mee voor toeslagen die u ontvangt.

Voorwaarden voor bonus

De bonusregeling is voor: zorgprofessionals die zich tussen 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. Of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Of beide. U heeft bijvoorbeeld extra uren gewerkt, collega’s vervangen of taken uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.

U werkte tussen 1 maart en 1 september 2020 op basis van een (arbeids)overeenkomst, bijvoorbeeldals werknemer, zzp’er of uitzendkracht.

U verdient niet meer dan 2 keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Voor zzp’ers en uitzendkrachten zijn maximale uurtarieven bepaald zodat beoordeeld kan worden of u meer dan 2 keer modaal verdient.

Alle voorwaarden en informatie leest u in de Handreiking Zorgbonus COVID-19

Beroepen en functies die in aanmerking komen

De bonus is voor de zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis bijzondere prestaties leverden naast het gewone dagelijkse werk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die in aanmerking komen.  Staat uw functie niet op de lijst, maar ziet u wel beroepen, functies of functiegroepen die op uw functie lijken? Dan bepaalt uw werkgever of opdrachtgever (als zorgaanbieder) of u de bonus toch krijgt. 

Medewerkers die niet in aanmerking komen

Alle zorgprofessionals in Nederland doen belangrijk werk. De bonus is alleen bedoeld voor  zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 bijzondere prestaties hebben geleverd naast hun dagelijkse werk.

Voor een aantal zorgprofessionals heeft het werk stilgelegen. Voor andere niet, maar hebben zij hun werk met aanpassingen kunnen doen. Bijvoorbeeld zorgprofessionals die vanuit huis hun werk konden doen en daarbij middelen als beeldbellen gebruikten. De bonus is niet voor deze zorgprofessionals.

Ook niet in aanmerking komen de zorgprofessionals die zelfstandig als zorgprofessional werken. Zoals een vrijgevestigde psycholoog of fysiotherapeut.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen, functies en functiegroepen die niet in aanmerking komen voor de bonus.

Uitzonderingen voor zorgmedewerkers die niet in aanmerking komen

Komt u volgens het overzicht niet in aanmerking voor de bonus? Maar voldoet u wel aan de andere voorwaarden? Uw werkgever of opdrachtgever (zorgaanbieder) bepaalt dan of hij voor u de bonus aanvraagt. Bijvoorbeeld als u als specialistisch zorgprofessional, waarvan het werk stil is komen te liggen, hebt geholpen op de COVID-19 afdeling.

U ontvangt bonus via uw zorgaanbieder

Komt u in aanmerking komt voor de bonus? Dan vragen zorgaanbieders (werkgevers en opdrachtgevers in de zorg) via een loket subsidie voor de bonus voor u aan. Dit loket opent 1 oktober 2020. Zodra de zorgaanbieder de subsidie voor de bonus heeft ontvangen, maakt de zorgaanbieder de bonus aan u over. Vraag bij uw werkgever naar wanneer u de bonus kunt verwachten. 

Informatie voor zorgaanbieder

Bent u zorgaanbieder (werkgever of opdrachtgever in de zorg)? U vindt informatie over de aanvraag en het online aanvraagformulier op de website van DUS-I. Het formulier kunt u vanaf 1 oktober tot en met 29 oktober 2020 invullen.

Beroepen en functies die in aanmerking komen voor de bonus

 • activiteitenbegeleider instelling
 • ambulancechauffeur
 • ambulancepersoneel
 • artsen (arts-specialisten) (tot tweemaal modaal)
 • AIOS
 • ANIOS
 • assistent groeps- en woonbegeleiders
 • basisverpleegkundige niveau 4
 • cardiologie verpleegkundige
 • decubitusverpleegkundige
 • dialyseverpleegkundige
 • doktersassistenten
 • eerst verantwoordelijk verzorgende
 • geriatrisch verpleegkundige
 • gespecialiseerd verpleegkundige
 • groeps- en woonbegeleider
 • helpenden instelling
 • helpenden thuiszorg
 • huiskamer assistent
 • intensive care verpleegkundige
 • jeugdbeschermer
 • jeugdzorgwerker
 • longverpleegkundige
 • maatschappelijk werker
 • medewerkers persoonlijke dienstverlening, overig
 • medium care verpleegkundige
 • persoonlijk begeleider
 • physician assistants
 • praktijkondersteuner huisarts
 • praktijkverpleegkundige
 • regieverpleegkundige
 • revalidatieverpleegkundige
 • schoonmakers
 • sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • sociaal pedagogisch medewerker
 • sociaal verpleegkundigen
 • sociaal werker
 • spoedeisende hulp verpleegkundige
 • teamleiders zorg en hoofdverpleegkundigen
 • telefonisch hulpdienstmedewerker
 • triagist
 • transferverpleegkundige
 • verpleegkundig centralist
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundig specialist ggz
 • verpleegkundige niveau 4, 5 en 6 ziekenhuis en VVT
 • verpleegkundigen gehandicaptenzorg
 • verpleegkundigen psychiatrie
 • verzorgenden IG (niveau 3)
 • verzorgenden instelling
 • verzorgenden thuiszorg
 • wijkverpleegkundige
 • zorghulp- en assistenten instelling
 • zorghulpen en -assistenten thuiszorg

Beroepen, functies en functiegroepen die niet in aanmerking komen voor de bonus

(bio)medisch technologensociaal geneeskundigen (arbeid en gezondheid)
administratief personeelsociaal geneeskundigen (maatschappij en gezondheid)
adviseurs marketing, public relations enspecialisten bedrijfsbeheer en administratie, overig
algemeen directeurenspecialisten op maatschappelijk gebied, overig
allergoloogtheologen, geestelijk verzorgers en voorgangers van de eredienst
alternatief genezersvakspecialisten bedrijfsbeheer en administratie (binnen zorg)
ambulant begeleider(ped)agogisch medewerker
ambulant hulpverlenermasseurs en assistenten fysioen bewegingstherapie
anesthesioloogmedewerker bureau HALT
apothekersmedewerker gezondheidsvoorlichting en opvoeding
arbeidsen organisatiepsycholoogmedewerker medische registratie en medisch archief
arbeidsgeneesheermedewerker sterilisatie gezondheidszorg
arts infectieziektebestrijdingmedewerker veilig thuis (AMK)
arts jeugdgezondheidszorgmedewerker veilig thuis/medewerker (AMK)
arts klinische chemiemedewerker werving selectie en bemiddeling pleegzorg
arts microbioloogmedewerker wijk-, buurtteam
arts onderzoekermediator
arts spoedeisende hulp (seh)medisch en pathologisch laboranten
arts voor maatschappij en gezondheidmedisch milieukundige
arts voor verstandelijk gehandicapten (avg)medisch secretaressen
artsen, therapeuten en gespecialiseerdmedisch specialisten
assistent-verloskundigen enmondhygiënisten
audiciens en audiologenneonatologieverpleegkundige
audiologieassistentneurochirurg
basispsycholoogneurologieverpleegkundige
bedrijfsartsneuroloog
begeleider pleegzorgnucleair geneeskundige
behandelcoördinatorobstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige
beleidsmedewerkers en adviseursoefentherapeut en psychomotorisch therapeut
beveiligingsfunctionaris met pedagogischeoncologieverpleegkundige
bewegingsagoogonderzoeker bewegingswetenschappen
bewegingstechnologen, zorgtechnicionderzoekers farmacie
bewindvoerdersonderzoekers geneeskunde (algemeen)
brandwondenverpleegkundigeoogarts
budgetconsulentenoogheelkundig assistenten
cardioloogoperatieassistenten
cardioloog thoracaal chirurgoptometristen en orthoptisten
chiropractororthodontist
chirurgorthopedagoog
consultatiebureau-assistentorthopedische chirurg
coördinator sociaal-cultureel werkpathologisch onderzoekers
coördinerend begeleiderplastisch chirurg
creatief therapeutpodotherapeut
dermatologie verpleegkundigepraktijkbegeleider
dermatoloogpraktijkopleiders
diabetes verpleegkundigepsychiaters
diëtisten en voedingsdeskundigenpsychologen
educatiemedewerkerpsychologisch medewerker
ergotherapeutpsychotherapeut
ervaringsdeskundigeradioloog
facilitair medewerkerradiotherapeut
farmaceutisch medewerkers enreceptionist
fijninstrumentmakers en reparateursreclasseringswerker
fitnessinstructeurs en leiders vanresearch verpleegkundige
forensisch artsreumatoloog
forensisch patholoogrevalidatiearts
fysiotherapeutsociaal geriater
gastouderssociotherapeuten
gastro-enterologie verpleegkundigespecialist ouderengeneeskunde
gedragsdeskundigespecialisten ict
gezinshuisouderspeltherapeut
gezondheidszorgpsycholoogsporttrainers en zweminstructeurs
gipsverbandmeesterstand(prothese) technici
groepswerkers justitiële, penitentiairetandarts
gynaecoloogtandartsassistent
gz-psycholoogteamleiders thuiszorg, kraamzorg
hersen-, harten longfunctie laboranten entechnisch oogheelkundig assistent
huidtherapeuttelefonist
huisartstherapeut
huishoudelijke hulpthuisbegeleider
hygiënisten, onderzoekers en adviseurstolken
inspecteurs veiligheid, gezondheid enuroloog
internist allergoloogvakspecialisten ict (binnen zorg)
internistenverloskundigen
jeugdartsverslavingsarts
jeugdreclasseerdervertrouwensarts
jobcoaches, re-integratieenvertrouwensarts/vertrouwensarts amk
kaakchirurgvertrouwenspersoon
keel-, neusen oorarts (kno)verzekeringsarts
kinderartsvoedingsassistent
kinderopvangwerkbegeleider
kinderverpleegkundigewetenschappelijk onderzoeker pedagogiek
klinisch chemicuswetenschappelijk onderzoeker psychologie
klinisch farmaceutisch en microbiologischanalisten
klinisch geneticusapothekersassistenten
klinisch geriaterarbeidsomstandigheden
klinisch neuropsycholooggebied
klinisch psycholooginrichting
klinisch-chemisch onderzoekersinstellingen
kokkraamverpleegkundigen
kraamverzorgenderecreatieprogramma’s instellingen
kwaliteitsmedewerkerssales
laboranten medische diagnostiek entaken
logopedisttechnici
maag, darm, lever arts (mdl)therapie
managers gezondheidszorgverpleegkundigen, overig
managers op administratief en commercieelvoeding
managers ouderenzorgwerkbegeleiders
managers sociale dienstverleningzenuwarts
managers staf gezondheidszorg

Bron : Rijksoverheid