corona
corona

FAQ bijgewerkt

Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor kinderopvangorganisaties en gastouders (bijgewerkt op 25 november 2020 20:00 PM)

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor kinderopvangorganisaties en gastouders.

De kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Er gelden maatregelen en regels voor bijvoorbeeld testen en op vakantie gaan. Voor vragen over de financiering van de noodopvang kunnen kinderopvangorganisaties terecht bij de gemeente.

Algemeen

Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Regels als een kinder (verkoudheids)klachten heeft

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Schoolrooster tijdens de coronacrisis

Het uitgangspunt is dat scholen sinds 8 juni 2020 terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen.

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden, zoals in uw contract staat. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook moet de school zorgen voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom moet de school met de BSO’s afspraken maken.

Heeft de BSO mogelijkheden om de openingstijden te verruimen? Dan moet de BSO dit eerst afstemmen met de oudercommissie van de BSO. De BSO brengt de extra opvanguren in rekening bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en de wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 

Noodopvang gestopt

De noodopvang is per 1 juli 2020 gestopt.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven meestal niet getest te worden als ze klachten hebben. Op de pagina testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Pedagogisch medewerker of gastouder en testen

Iedereen kan zich laten testen op het coronavirus. Op de pagina Wanneer laten testen op corona vindt u meer informatie.

Testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten GGD-testlocaties

Er zijn organisaties die op eigen initiatief hun personeel testen op corona. En er zijn private aanbieders die coronatesten aanbieden tegen betaling. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is aan welke eisen de testen moeten voldoen, zijn uitgangspunten opgesteld voor testen buiten GGD-teststraten. Ze zijn opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Risicogroep en werkzaam bij de kinderopvang of BSO

Medewerkers die tot de risicogroep behoren, kunnen niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kunnen zij andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Een huisgenoot van pedagogisch medewerker of gastouder in risicogroep

Personeelsleden of gastouders een huisgenoot hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. Zij gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts of behandelaar.

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen de ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt om, binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan.

De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Regels na vakantie in het buitenland

Regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest

Is een kind met zijn of haar ouders in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine). Maar kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben.

Regels voor ouders die op vakantie zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Regels voor medewerkers in de kinderopvang die op vakantie zijn geweest

Wie terugkomt uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine. Als pedagogisch medewerkers, gastouders of andere medewerkers in de kinderopvang naar landen met een oranje of rood reisadvies op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat ze weer aan het werk gaan. Kinderopvangorganisaties doen er verstandig aan hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan. Bekijk ook de informatie over werknemers in thuisquarantaine.

Andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op deze website voor de meest actuele informatie.

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Bron : Rijksoverheid