corona

Vanaf januari 2021 zal er gestart worden met de vaccinatie met het vaccin tegen het coronavirus.

Het kabinet kiest ervoor de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan in ieder geval de circa 155.000 bewoners van verpleeghuizen en aan mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Ook medewerkers van deze instellingen worden gevaccineerd. Met de instellingen wordt uitgewerkt hoe de mantelzorgers hierin worden meegenomen. Daarna volgen andere groepen zoals 60-plussers met een medische indicatie (de oudste mensen eerst), 60-plussers zonder medische indicatie, mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie, zorgmedewerkers van genoemde groepen en zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten met COVID-19. Naarmate in de daaropvolgende maanden meer vaccins worden geleverd, kunnen groepen worden toegevoegd.

Laat jij je ook vaccineren ?

[poll id=”37″]