Per 1 januari 2021 veranderen, zoals ieder jaar, allerlei premies die door de Rijkoverheid zijn vastgesteld en gebruikt worden bij berekening van het netto-salaris.

Als je werkzaam bent als pedagogisch medewerker in de kinderopvang zal je ongeveer 2% meer netto-salaris ontvangen in januari 2021 dan je nu ontvangt in december 2020.

Dit blijkt uit onderstaande (voorlopige) berekeningen bij een aantal tredes, zowel met het fulltime salaris als bij een dienstverband van 18 uur / 50 %. De hoogte van het % hangt wel samen met de hoogte van het salaris en ook het parttime percentage. Hoe hoger het salaris hoe lager het stijgingspercentage.

Bij de berekeningen zijn nog 2 factoren buiten beschouwing gelaten, een positieve en een negatieve factor.

  1. De bruto salarisschalen stijgen per 1 januari 2021 met € 12 bij een fulltime salaris
  2. De pensioenpremies voor werkgever en werknemer stijgen met 1,5 %

Te verwachten is dat verhoging van salaris teniet gedaan wordt door verhoging pensioenpremie en er dus per saldo nog steeds circa 2 % stijging is van het netto salaris.

Daarbij zal de stijging van de pensioenpremies bij een hoger inkomen relatief zwaarder zijn.

TredeSalarisParttime %20212020Stijgings %
9 € 2.116,00100% €   1.787,88 € 1.752,502,02%
9 € 2.116,0050% €       936,52 €     913,742,49%
14 € 2.411,00100% €   1.944,23 € 1.904,812,07%
14 € 2.411,0050% €   1.056,04 € 1.032,902,24%
19 € 2.742,00100% €   2.116,91 € 2.075,162,01%
19 € 2.742,0050% €   1.189,20 € 1.166,161,98%
21 € 2.887,00100% €   2.193,55 € 2.150,691,99%
21 € 2.887,0050% €   1.247,70 € 1.224,641,88%
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze berekeningen.

De berekeningen zijn uitgevoerd via Visma / Raet, op basis van thans bekende premies.