Staatssecretaris Van ‘t Wout heeft de Tweede Kamer in een verzamelbrief geïnformeerd over verschillende onderwerpen die spelen op het terrein van de kinderopvang. Hierin worden onder andere een aantal onderzoeken naar de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang aangeboden. Ook wordt de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang tijdens de sluiting van de kinderopvang van afgelopen voorjaar besproken.

De volgende onderwerpen zijn opgenomen in de verzamelbrief: 

  • Resultaten verdiepende analyses Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) over kwaliteit naar regio, stedelijkheid uurprijs en opvang van doelgroepkinderen
  • Aankondiging uitstel verslag experiment meertalige dagopvang
  • Aankondiging uitstel evaluatie wet IKK
  • Verkenning kwaliteit en toezicht gastouderopvang
  • Resultaten van landelijk rapport toezicht en handhaving IvhO
  • Resultaten factsheet vertrouwensinspecteurs
  • Informeren over vaccinaties in de kinderopvang
  • Tegemoetkoming kosten kinderopvang ivm sluiting door corona afgelopen voorjaar
  • Effectiviteit verlenging werkloosheidstermijn
  • Voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag

Documenten