bezetting

Bij de 2e lockdown zijn de kinderopvanglocaties weer gesloten voor reguliere opvang en alleen open voor noodopvang.

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Drukker

Volgens berichten in de media is het veel drukker bij de noodopvang dan tijdens de 1e lockdown. Aangezien er geen concrete controle mogelijkheden zijn blijken heel veel ouders werkzaam te zijn in cruciale beroepen.

Hoe druk is het nu ?  Wat was (globaal) het bezettingspercentage vergeleken met een normale opening ? (Stel : normaal vang je 10 kinderen op, nu in lockdown 7 , dan is bezettingspercentage 70 %).

[poll id=”38″]