Aan de kwis Kennis branche kinderopvang hebben 423 personen meegedaan. De kwis bestond uit 15 vragen die in maximaal 5 minuten beantwoord moesten worden. De hoogste score die behaald werd was 10 vragen goed. Overall was de gemiddelde score 28,28% , oftewel iets meer dan 4 van de 15 vragen goed.

Vragen goedAantal%
020,47%
1133,07%
25112,06%
38620,33%
49221,75%
57317,26%
66415,13%
7225,20%
8133,07%
940,95%
1030,71%
Totaal423100,00%

Hieronder de eerste rapportage over de financiële aspecten van de branche kinderopvang die in de kwis Kennis branche kinderopvang. Voor veel medewerkers in de branche geen dagelijkse kost. Toch belangrijk voor de beeldvorming.

Financiële aspecten

Er waren een aantal vragen gericht op de kennis van de financiële aspecten in de branche, zoals de solvabiliteit, rentabiliteit en de hoogte van de personeelskosten.

Solvabiliteit

Een solvabiliteit % zegt iets over de financiële weerstand van een onderneming. Hoe goed is een onderneming in staat om klappen op te vangen wanneer het slechter gaat.

Ruim 79 % van de respondenten heeft een (te) positief beeld van de financiële weerstand van de branche (de solvabiliteit). De solvabiliteit van de branche bedraagt gemiddeld slechts 18 % (Sectorrapport Kinderopvang 2019). Dat is lager dan wat als normaal gewenst (tussen 25 % en 40 % ) wordt beschouwd voor een financieel gezond bedrijf. Slechts 20,57 % gaf hier het correcte antwoord. Bijna hetzelfde aantal (17,64 %) denkt overigens dat de solvabiliteit zeer goed is.

De gemiddelde solvabiliteit van de branche was in 2019 gedaald ten opzichte van 2018, toen bedroeg deze nog 23,8%.

De solvabiliteit van de branche isAantal%
circa 18 % (lager dan de minimum norm)8720,71%
circa 25 % (ondergrens van minimum norm)14735,00%
circa 40 % (bovengrens van minimum norm)11226,67%
circa 55 % (boven de minimum norm, dus goed)7417,62%
Totaal420100,00%

Rentabiliteit

Rentabiliteit zegt iets over de resultaten van onderneming, in het algemeen wordt een percentage tussen de 5 % en 10 % als een gezond rendement beschouwd voor een bedrijf. Bij een te lage of negatieve rentabiliteit heeft dat vaak weer (negatieve) gevolgen voor solvabiliteit en het vermogen om aflossingen op schulden te doen.

41,13 % had wel het juiste antwoord over de rentabiliteit in de branche (Sectorrapport Kinderopvang 2019), namelijk 2,9 %. Geen enkele andere vraag bij deze kwis had zo veel goede antwoorden. Bijna 37 % had wel een (veel) positiever beeld. Over de jaren 2018 en 2017 was de rentabiliteit iets hoger, circa 3,3 %.

De rentabiliteit van de branche isAantal%
circa 1,9 %9321,99%
circa 2,9 %17441,13%
circa 5,9 %12529,55%
circa 8,9 %317,33%
Totaal423100,00%

Personeelskosten

Op de vraag hoe hoog de gemiddelde personeelskosten ten opzichte van de omzet in de branche zijn waren de antwoorden bijna gelijkelijk verdeeld over de antwoorden in een bandbreedte van 20 tot 30 %. Circa 30 % had het juiste antwoord gegeven, namelijk 72,8 % (Sectorrapport Kinderopvang 2019). In 2018 bedroeg dit overigens nog 71,2 % en 2017 70,3 %.

De personeelskosten van de brancheAantal%
circa 69,8 %8720,62%
circa 70,8 %11627,49%
circa 71,8 %9221,80%
circa 72,8 %12730,09%
Totaal422100,00%

Conclusie

Veel deelnemers hebben ze een (te) positief beeld over de branche die niet overeenkomt met de werkelijkheid.  

Vooruitzichten

Het jaar 2020 is natuurlijk een bijzonder jaar. Belangrijke factoren zijn de gevolgen van de coronacrisis, zoals uitval personeel en veelal lagere omzet. Daarbij forse structurele cao stijging van circa 5 % die door veel organisaties niet verwerkt was in de tarieven van 2020.

De kans is reëel dat over 2020 de solvabiliteit en rentabiliteit verder zal dalen en de personeelskosten verder zullen stijgen.