onderwijs

12 januari 2021, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 19.00 uur.

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn fysiek gesloten Zij geven les op afstand. Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. 

Sommige leerlingen kunnen wel naar school. In dat geval gelden deze regels voor scholen en leerlingen. Scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs hebben regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze houden zich daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. Zij doen bijvoorbeeld een melding bij de GGD als er een besmetting met het coronavirus is bij leerlingen of personeel.

Leerlingen die wel naar school kunnen tijdens lockdown

De regels op deze pagina gelden voor leerlingen die wel naar school kunnen tijdens de lockdown:

 • leerlingen in kwetsbare posities; 
 • leerlingen met 1 of 2 ouders met een cruciaal beroep.

Lees meer informatie over welke leerlingen wel naar school kunnen.

Regels voor scholen tegen verspreiding van corona

Scholen zorgen voor de volgende maatregelen:

 • Zij zorgen ervoor dat iedereen in de school zich houdt aan de basismaatregelen die voor iedereen gelden;
 • Zij melden besmettingen met het coronavirus van leerlingen en onderwijspersoneel bij de GGD;
 • Zij beperken zoveel mogelijk de contacten tussen leerlingen en onderwijspersoneel door bijvoorbeeld pauzes en begintijden anders te plannen;
 • Zij zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang van kinderen wordt verzorgd. Activiteiten zoals teamdagen of ouderavonden vinden op afstand plaats, dus niet op school;
 • Zij letten op of leerlingen en medewerkers klachten hebben die passen bij het coronavirus;
 • Zij sturen leerlingen en medewerkers met klachten die passen bij het coronavirus naar huis.

Let op: basisschoolleerlingen mogen wel naar school en naar de buitenschoolse opvang met een neusverkoudheid, als zij geen koorts hebben. Kijk voor meer informatie op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Geen mondkapjes in basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

In het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs hoeft niemand een mondkapje te dragen. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt.

Regels tussen de middag op school

Scholen bepalen zelf hoe de middagpauze zo veilig mogelijk verloopt. Daarbij geldt het volgende:

 • Overblijfkrachten (bijvoorbeeld vanuit de kinderopvang of de tussenschoolse opvang) mogen op school helpen.
 • Overblijfkrachten en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Blijven niet alle kinderen over? Dan zorgen scholen ervoor dat ouders en verzorgers veilig de kinderen ophalen tussen de middag. Daarbij houden zij zich aan de RIVM-maatregelen voor scholen.      

Gymles bij voorkeur buiten

Ja, kinderen van 1 klas kunnen samen in een gymzaal gymmen. Het heeft wel altijd de voorkeur om de gymles waar mogelijk te verplaatsen naar buiten. Voor gymlessen op een sportlocatie buiten school mogen douches en kleedkamers open zijn. Meer informatie vindt u op Weeropschool.nl.

Regels in het leerlingenvervoer speciaal (basis)onderwijs

De ritten van het leerlingenvervoer gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. 
 • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar. Wel moeten ze zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur. Als de 1,5 meter afstand mogelijk is, zijn er geen extra maatregelen nodig. 
 • Kinderen dragen geen mondkapje.
 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.
 • Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt.

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft een protocol voor veilig leerling- en kinderopvangvervoer opgesteld. Dit deden zij samen met de vakbonden FNV en CNV.

Richtlijnen voor sportieve en culturele activiteiten

Voor de volgende groepsactiviteiten bepalen scholen zelf of deze wel of niet door gaan: 

 • schoolreisjes;
 • schoolkampen;
 • vieringen;
 • musicals;
 • excursies.

Maatregelen bij besmetting op school

Bij 1 of meer bevestigde besmettingen meldt de school dit altijd bij de GGD. Soms benadert de GGD een school hierover.

Is er iemand op school positief getest op corona? Dan doet de GGD bron- en contactonderzoek. Dit om de verspreiding van het virus te voorkomen. De GGD bepaalt welke maatregelen de school moet nemen. En of er meer personen getest moeten worden. Dit is afhankelijk van de situatie. De GGD neemt hierover contact op met de school.

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Zolang de landelijke maatregel geldt dat scholen in Nederland gesloten zijn, is het niet nodig om sluitingen en heropeningen van scholen door te geven via het meldpunt scholensluiting van de Onderwijsinspectie.

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Het registreren van een melding kost hooguit een paar minuten tijd. De registratie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en maatregelen voor te bereiden als dat nodig is. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat.

Ondersteuning voor scholen

Het organiseren van onderwijs onder deze omstandigheden vraagt om aanpassingen. Op de website Weeropschool.nl is veel praktische informatie te vinden, waaronder protocollen, richtlijnen voor ventilatie en een loket voor vragen. Ook is hier informatie te vinden over het organiseren van onderwijs op afstand.

Extra geld voor het onderwijs door de coronacrisis

Het kabinet stelt bijna € 500 miljoen extra beschikbaar voor het onderwijs door de coronacrisis. Hiervan is € 244 miljoen om extra hulp te bieden aan leerlingen en studenten die dit door de coronacrisis nodig hebben.

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Lees meer over de subsidieregelingen en het gehele steunpakket.

Toezicht Inspectie van het onderwijs

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs gaat door. De inspectie onderzoekt onder andere wat de invloed is van het coronavirus op het onderwijs.