onderwijs

12 januari 2021, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 19.00 uur.

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs zijn fysiek gesloten Zij geven les op afstand. Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. 

Leerlingen die wel naar school kunnen 

  • Leerlingen in kwetsbare posities 
  • Leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep.

Op school gelden voor deze leerlingen regels tegen verspreiding van het coronavirus.

Reden voor sluiting scholen

De Rijksoverheid gaat over tot deze algemene sluiting om het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. Daarnaast is er momenteel onduidelijkheid over de Britse variant van het virus en de gevolgen voor kinderen. Daarom kunnen de scholen nog niet open. Zolang deze landelijke maatregel geldt, is het niet nodig om sluitingen en heropeningen van scholen door te geven via het meldpunt Schoolsluiting van de Onderwijsinspectie.

Kwetsbare kinderen wel naar school

Alle scholen gaan over op onderwijs op afstand, maar kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het is aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomers. Ook gaat het om leerlingen die thuis geen veilige basis hebben of die thuis onvoldoende begeleiding kunnen krijgen bij het leren.

Of een leerling in een kwetsbare positie naar school gaat, wordt door de school bepaald, in overleg met de gemeente en ouders/verzorgers. Voor de leerling geldt in ieder geval de verplichting om het aangeboden onderwijsprogramma te volgen, dan wel op school of thuis.

De leerlingen waar het om gaat, zijn meestal al bekend bij de scholen en de gemeenten. Gemeenten kunnen ook overleggen met Jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen.

Kinderopvang gesloten

De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze leerlingen kunnen op school terecht binnen de reguliere schooltijden.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van opvang/onderwijs op school. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en te halen. Dit is om te zorgen voor voldoende afstand tussen volwassenen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO . De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Eindtoets in groep 8

De inzet is om de eindtoets voor groep 8 in schooljaar 2020/21 gewoon door te laten gaan. Er is op dit moment geen reden om de doorgang van de eindtoets te heroverwegen. Informatie over het afnemen van LVS-toetsen is te vinden op de website Lesopafstand.nl.

Kiezen voor een middelbare school

Basisschoolleerlingen en ouders/verzorgers die staan voor de keuze voor een middelbare school, kunnen op alternatieve manieren kennismaken. Er wordt een beroep gedaan op de creativiteit van scholen. Als handreiking heeft de VO-raad een aantal praktijkvoorbeelden verzameld, zoals een virtuele tour, vlogs en chat om de sfeer van de school te laten proeven.

Les op afstand

Op Lesopafstand.nl staat specifieke informatie over het geven van onderwijs op afstand.