onderwijs

Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. De afgelopen weken kreeg de PO-Raad signalen van schoolbesturen dat de noodopvang op veel plekken vol zit en organisatorisch een grote uitdaging is. Kinderopvangorganisaties hebben aangeboden om scholen waar mogelijk en waar nodig te ondersteunen bij de noodopvang. De PO-Raad heeft daarom samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang gewerkt aan een Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang. De handreiking is afgestemd met de VNG en het ministeries van OCW en SZW.

In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarnaast wordt verwezen naar goede voorbeelden van regio’s waar kinderopvang en onderwijs al intensief samenwerken in de noodopvang, zoals Amsterdam en Den Haag. Niet alle kinderopvangorganisaties hebben capaciteit beschikbaar voor de ondersteuning van de noodopvang op scholen. De gemeente kan scholen helpen door hen in contact te brengen met kinderopvangorganisaties die wel ruimte hebben.

De Handreiking kun je hier downloaden.

Bron : Brancheorganisaties