onderwijs

Vanaf maandag 8 februari gaan alle basisscholen weer volledig open.  Uit OMT-advies blijkt dat het verantwoord is dat het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open gaan. 

Corona en ventilatie schoolgebouwen

Extra maatregelen vanaf 8 februari

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels houden. Dat is de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus. Dit is op advies van het OMT.

Brengen en halen

Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen. Daarbij blijven zij buiten de school, houden 1,5 meter afstand. Het advies is om een mondkapje te dragen. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.

Begin- en eindtijden en pauzes

Om het aantal contacten te beperken komen er gespreide begin- en eindtijden en gespreide pauzes.

Afstand houden

Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Vaste groepjes

Er geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken. Mocht er toch een besmetting plaatsvinden, dan hoeven in dat geval mogelijk alleen de leerlingen uit hetzelfde groepje in quarantaine. Dit beoordeelt de GGD. In de groepen 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, die bij elkaar in de buurt mogen komen. In de groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt. Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas. Klassen worden niet gemengd.

Gymles

Bij de gymles binnen gelden dezelfde regels als in de klas. Als een school de klas heeft ingedeeld in vaste groepjes, dan worden die ook aangehouden bij de gymles.

Tussenschoolse opvang

Kinderen mogen tijdens de lunchpauze op school blijven, zolang de klas bij elkaar blijft en niet mengt met andere groepen.

Mondkapje

Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan een mondkapje of faceshield dragen. Dit is niet verplicht. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje te laten dragen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. 

Onderwijspersoneel en thuisblijven

In de volgende gevallen blijven medewerkers van de school thuis:

  • Als zij hebben klachten die passen bij het coronavirus;
  • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het coronavirus;
  • Als zij vallen onder een risicogroep volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen);
  • Als een huisgenoot valt onder een risicogroep.

Kind met een kwetsbare gezondheid

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren tot een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Kan een kind om gezondheidsredenen niet naar school, dan biedt de school het kind onderwijs op afstand aan. Hierbij krijgen kinderen en ouders ondersteuning en begeleiding. In het leerlingvolgsysteem (lvs) staan de prestaties van de leerling. In het lvs staat ook dat de scholier  afwezig is door corona.

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn is met het quarantainebeleid dat per december al geldt. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Sneltesten op basisscholen

In de week van 8 februari wordt op de eerste locaties gestart met sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten of voor leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon. De inzet is om binnen 3 maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren te realiseren.

Testen met prioriteit

Leraren en ander onderwijspersoneel hebben en houden prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD

Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus

Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus maken hiervan melding bij de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur maakt ook melding als de school of locatie weer opengaat. Als een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet te worden gemeld. U vindt het meldpunt in uw Internet Schooldossier op de website van de inspectie.

Kinderopvang open

De kinderopvang voor kinderen van 0-4 is vanaf 8 februari weer open. Tot die tijd is de kinderopvang gesloten. Kinderen in een kwetsbare stuatie of kinderen van 1 of 2 ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze leerlingen kunnen op school terecht binnen de reguliere schooltijden.

Buitenschoolse opvang gesloten

De buitenschoolse opvang (bso) blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden.

De bso blijft wel open voor kinderen die gebruik maken van de noodopvang. Dit geldt alleen voor leerlingen in kwetsbare posities of met ouder(s) in cruciale beroepen. Ook gastouders mogen weer kinderen na school opvangen.

Schooladvies en eindtoets in groep 8

Het is belangrijk dat het schooladvies voor groep 8-leerlingen zorgvuldig wordt vastgesteld. Daarom krijgen basisscholen hiervoor 2 weken extra tijd. Zij kunnen tot 15 maart het schooladvies opnemen in het onderwijskundig rapport en invoeren in BRON. De Rijksoverheid vraagt scholen om deze extra tijd alleen te gebruiken als dat nodig is. Als basisscholen de extra tijd gebruiken, moeten zij dit goed afstemmen met de middelbare scholen waar hun leerlingen naartoe gaan.

De inzet is om de eindtoets voor groep 8 in schooljaar 2020/21 gewoon door te laten gaan. Er is op dit moment geen reden om de doorgang van de eindtoets te heroverwegen. Informatie over het afnemen van LVS-toetsen is te vinden op de website Lesopafstand.nl.

Kiezen voor een middelbare school

Basisschoolleerlingen en ouders/verzorgers die staan voor de keuze voor een middelbare school, kunnen op alternatieve manieren kennismaken. Er wordt een beroep gedaan op de creativiteit van scholen. Als handreiking heeft de VO-raad een aantal praktijkvoorbeelden verzameld, zoals een virtuele tour, vlogs en chat om de sfeer van de school te laten proeven.

Les op afstand

Op Lesopafstand.nl staat specifieke informatie over het geven van onderwijs op afstand.

Bron : Rijkoverheid