mondkapjes

Update 2 maart: In het stappenplan, ook wel handelingsperspectief genoemd, was een onjuistheid opgenomen betreffende de duur van de isolatie van een positief geteste medewerker/kind. Een positief geteste medewerker/kind moet 7 dagen in isolatie en daarna 24 uur klachtenvrij zijn. Daarna mag medewerker/kind weer naar de opvang. De wijziging is in het handelingsperspectief verwerkt. 

In het protocol Kinderopvang en COVID-19 is opgenomen dat een houder per locatie een stappenplan of handelingsperspectief opstelt. De Brancheorganisatie Kinderopvang, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK hebben in samenspraak met SZW een algemeen format gemaakt voor dit stappenplan. Houders kunnen het format naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken in hun communicatie.  

In het stappenplan staat beschreven hoe een houder communiceert met ouders en medewerkers bij een positieve besmetting van een medewerker of kind. Tevens informeert de houder de GGD t.b.v. het Bron en Contact Onderzoek (BCO). De GGD zal het BCO uitvoeren. Medewerkers en ouders hebben recht op privacy. Voor het doorgeven van contactgegevens aan de GGD heb je toestemming nodig van de individuele medewerker en ouder. Vraag vooraf toestemming voor het delen van de contactgegevens. Dit voorkomt onnodig tijdverlies bij een BCO.  

Documenten