onderwijs

In September organiseert het Expertisecentrum Kinderopvang kenniskringen in verschillende Nederlandse steden, met als onderwerpen ‘ruimte geven voor autonomie van het kind’ en ‘onderlinge interacties kinderen’. Tijdens deze kenniskringen staat het faciliteren, motiveren en stimuleren van pedagogisch coaches centraal, zodat deze coaches vervolgens te werk kunnen gaan met een verandertraject binnen hun organisatie. 

Werken aan pedagogische kwaliteit

Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt voor en met de sector aan de pedagogische kwaliteit van kinderopvang in het belang van het zich ontwikkelende kind. Tijdens de kenniskringen nemen de pedagogisch coaches deel aan vier bijeenkomsten van een dag. Tijdens deze bijeenkomsten ontwerpen zij een traject op maat voor de eigen organisatie, en in de periode tussen de bijeenkomsten implementeren de pedagogisch coaches het eigen traject. Na deelname hebben de pedagogisch coaches actuele kennis en tools die zij kunnen inzetten bij het coachen van de pedagogisch medewerkers.

Wilt u meedoen met deze kenniskringen? U kunt zich direct aanmelden en meer leren over de kenniskringen. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal deelnemers is beperkt.

Duidelijke informatie over de Kinderopvang