kennis

Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. In de bso is dit zelfs 53 procent. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!. Ook de vacaturegraad is met 34 op 1000 banen hoog in vergelijking met andere sectoren.

Van de ondervraagde kinderopvangorganisaties heeft 59 procent een wachtlijst voor de dagopvang. Voor de bso is dat 43 procent en voor de peuteropvang 38 procent. Het personeelstekort is in de dagopvang weliswaar iets afgenomen ten opzichte van oktober 2020, maar in de bso is dit nagenoeg gelijk gebleven.

Hoge vacaturegraad

Dit beeld zien we ook terug in de vacaturegraad. Dit is het aantal vacatures op 1.000 banen. Deze is met 34 vacatures op 1.000 banen nog steeds hoog in vergelijking met andere sectoren. De landelijke vacaturegraad was 25 in het vierde kwartaal van 2020 (CBS, vacaturegraad naar bedrijfstak). Wel is de vacaturegraad in kinderopvang afgenomen ten opzichte van de vorige meting in januari 2019. Toen was de vacaturegraad in kinderopvang extreem hoog met 48 vacatures op 1.000 banen.

Regionale verschillen

Er zijn regionale verschillen. In de regio West is de vacaturegraad met 40 vacatures per 1.000 banen het hoogst. In het noorden daarentegen is de vacaturegraad met 23 het laagst.

Kinderopvang dankzij jou

In 2020 startte Kinderopvang werkt! de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Om nieuwe medewerkers te werven en de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. Naast werving en versterken van de beroepstrots wil de campagne het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar maken. De campagne richtte zich de laatste maanden ook specifiek op het werven van medewerkers die snel ingezet kunnen worden.

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Download

Bron : Kinderopvang-Werkt