onderwijs

Dit voorjaar is Bureau Buitenhek voor de derde keer gestart met het onderzoek naar de voorschoolse peuteropvang in Nederland. Doel van het onderzoek is te meten hoeveel kinderen van 2 en 3 jaar er naar de peuteropvang gaan en welke inspanningen gemeenten leveren om dat bereik te vergroten. Het onderzoek wordt vanuit drie invalshoeken benaderd te weten die van de gemeenten, de kinderopvangaanbieders en de Jeugdgezondheidszorg-locaties (JGZ). 

Gemeenten worden onder andere bevraagd op kenmerken van de subsidieregeling (onder andere startleeftijd en doelgroep). Houders worden gevraagd naar het gebruik van het voorschoolse aanbod door peuters mét, en zonder indicatie voor voorschoolse educatie (VE). 

Het onderzoek bij de JGZ-locaties richt zich op jonge kinderen in de peuterleeftijd die zij screenen. Aan ouders wordt gevraagd of de peuter naar een voorschoolse voorziening gaat, en als dat niet zo is, wat daar de reden van is. Het laatste onderzoek in 2019 liet zien dat bijna 90% van alle peuters gebruik maakt van een voorschools aanbod.  

Uitvoering en respons

Inmiddels heeft 85% van alle gemeenten een onderzoeksgegevens aangeleverd bij Bureau Buitenhek. De kinderopvangaanbieders die met subsidie van de gemeente peuteropvang en of VE uitvoeren zijn inmiddels benaderd voor het aanleveren van aanvullende informatie. 
De JGZ-locaties verrichten het onderzoek in mei of september 2021. 

De verzamelde data worden verwerkt in een rapport met de landelijke onderzoeksresultaten dat door SZW begin 2022 wordt gepubliceerd. 

Gemeenten die samen met hun houders alle data hebben aangeleverd, krijgen voor die tijd al een individuele terugkoppeling en analyse op gemeenteniveau. 

In 2017 is het onderzoek gestart met een nulmeting, in 2019 is een tussenmeting uitgevoerd en nu – in 2021 – volgt de eindmeting. Door die herhaling ontstaat een goed inzicht in de veranderingen die de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden. 

Corona vormt uitdaging voor onderzoek

Een extra uitdaging dit jaar wordt gevormd door de restricties. met betrekking tot corona. Door enkele aanpassingen in de aanpak van het onderzoek is de belasting voor de houders, gemeenten en JGZ-locaties tot een minimum beperkt. Ook hebben de betrokken brancheorganisaties meegedacht over de aanpak en de onderzoeksvragen waardoor ook zij meer zicht krijgen op de impact van corona op het bereik van het voorschoolse aanbod . 

Nadere informatie

Nadere informatie over het onderzoek is beschikbaar. Neem gerust contact op met de projectleider Majorie Overvoorde via info@buitenhek.nl.

Informatieve links

  1. https://www.buitenhek.nl/projecten (en klik op Monitor Voorschoolse Voorzieningen) 
  2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/12/19/bijlage-3-buitenhek-monitor-bereik-van-voorschoolse-voorzieningen-in-nl-2019
  3. https://vng.nl/nieuws/herhaling-onderzoek-naar-bereik-voorschoolse-voorzieningen

Bron : Rijksoverheid