corona

Op korte termijn komen voor de kinderopvangsector zelftesten beschikbaar. Met preventief zelftesten kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en de verdere verspreiding van het virus binnen kinderopvanglocaties voorkomen. Zolang medewerkers geen klachten hebben die passen bij het coronavirus, kunnen ze de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren. Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. Medewerkers met Covid-gerelateerde klachten, zoals (neus)verkoudheid, hoesten of koorts, blijven thuis en worden verzocht zich te laten testen bij de GGD.

Het logistieke proces omtrent de uitrol van zelftesten in de kinderopvang wordt op dit moment nader vormgegeven. Het streven is om per medio mei zelftesten voor de pedagogisch medewerkers in de dagopvang en BSO beschikbaar te hebben. Voorwaarde is wel dat fabrikanten voldoende zelftesten leveren. Kinderopvangorganisaties worden op korte termijn nader geïnformeerd over de levering van de testen. Daarnaast komt een handreiking beschikbaar voor het toepassen van de zelftesten binnen de kinderopvangorganisatie, evenals informatie voor medewerkers over het gebruik van de zelftesten.

Kinderopvanglocaties gevestigd in scholen

Op 19 april start de landelijke uitrol van zelftesten in het primair onderwijs. Personeel van kinderopvanglocaties die op hetzelfde adres als een basisschool gevestigd zijn, krijgen via de scholen toegang tot deze zelftesten. De zelftesten wordt voor zowel het onderwijspersoneel als het personeel in de kinderopvang afgeleverd op hetzelfde adres. De school en kinderopvang houden hier in de verdeling van de zelftesten rekening mee. Meer informatie over zelftesten in het onderwijs is beschikbaar op www.zelftesteninhetonderwijs.nl.

Gastouderopvang

Er is voor gekozen om in eerste instantie te starten met de kindercentra omdat binnen deze voorzieningen, door het grotere aantal contacten op een locatie, de kans op verspreiding van het virus groter is dan in de gastouderopvang waar de opvang door één persoon gebeurt en de groepen kleiner zijn. Er wordt gekeken of het (mede afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare zelftesten) mogelijk is om ook de gastouderopvang van zelftesten te voorzien.

Hier volgt binnenkort nadere berichtgeving over.

Aanvulling op bestaande maatregelen

Het zelftesten is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen in de kinderopvang (zoals regelmatig handen wassen en thuisblijven bij klachten) en het testbeleid van de GGD, en komt hier niet voor in de plaats. Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek wordt verzocht zich direct te laten testen bij de GGD.