Maandagochtend 7 juni is er een overleg geweest tussen de werkgevers en werknemers. BMK en Bk reageren enigszins verbaasd op het plotselinge gestelde ultimatum door de FNV. Vooral omdat de verschillende posities van alle partijen nog niet volledig helder zijn rondom het eindbod. Hier lees je over het ultimatum van de FNV.

Reactie van de branche

De werkgevers van de brancheorganisaties BMK en BK zijn ervan overtuigd dat zij een goed eindbod hebben gedaan dat recht doet aan de situatie in de branche en de wensen van werknemers. Naast een prima loonbod zijn er veel kwalitatieve onderwerpen besproken en opgenomen in het eindbod.

De inkomsten liepen tijdens de sluiting door, maar ook de kosten. Daarnaast zijn er ook extra kosten gemaakt voor testen, vervanging van zieke medewerkers en medewerkers die in quarantaine zaten. Ook hebben veel kinderopvangorganisaties ouders terug moeten betalen boven max uurtarief. Daarnaast ziet BMK een uitstroom van BSO kinderen en zijn er minder aanmeldingen. Ondanks dit alles hebben werkgevers toch een goed loonbod gedaan, zeker als je het vergelijkt met andere cao’s in Nederland.

Loonstijging net als de afgelopen 5 jaar ruim boven het landelijk gemiddelde

BMK en BK  bieden medewerkers ook een loonstijging van 3% plus een eenmalige uitkering van 0,5% als blijk van waardering voor hun betrokkenheid in de afgelopen tijd. Met ons loonbod komen we voor een groot deel tegemoet aan de wens van de vakbonden en doen we naar onze mening een passend voorstel, zeker in deze ingewikkelde periode. Bovendien zijn er de afgelopen jaren in de cao Kinderopvang goede afspraken gemaakt over loonstijgingen. In 2020 stegen de lonen nog met 3% en kwam er weer een eindejaarsuitkering van 2%. Sinds 2017 zijn de salarissen in de Kinderopvang  gestegen met 13,5%. Dat is 4,5% hoger dan het gemiddelde in Nederland. Het aanbod van de werkgevers van met 3% structureel en 0,5% eenmalig ligt hoger dan de door het Centraal Plan Bureau verwachte gemiddelde loonstijging.

Waarom is dit CAO eindbod van de werkgevers een goed bod voor de werknemers?

 1. Het aantal niet groepsgebonden uren wordt verhoogd van 46 naar 50 uur. Hierdoor is er meer tijd om  extra taken die aanvullend op de taken die er nu al zijn, ook buiten de groep te kunnen uitvoeren.
 2. De Jaarurensytematiek (JUS) wordt aangepast voor de hele dagopvang. Dit betekent dat er de helft minder plus en min-uren kunnen ontstaan voor de werknemers.
 3. De beschikbaarheidsdag wordt vervangen door afspraken over een ‘extra roosterdag’. In overleg met de werkgever kan deze worden ingezet.
 4. Het recht op buitengewoon verlof zal in de cao zo worden omschreven dat hierover geen discussie meer mogelijk is. Ook komt er een toevoeging dat er recht is om vrij te zijn bij bijzondere gebeurtenissen in de privé sfeer als de medewerker hierom vraagt.
 5. Voor alle medewerkers waarvan de partner bevalt wordt tijdens het wettelijke aanvullend geboorteverlof het salaris aangevuld tot 100%.
 6. Het gebruik van het levensfasebudget wordt verruimd. De medewerker kan dit ook inzetten voor een opleiding.
 7. Functiedifferentiatie wordt beter omschreven in de CAO, waardoor het voor de medewerker helder is welke schaal van toepassing is en welke werkzaamheden daarbij horen.
 8. Er komt een inspanningsverplichting voor de werkgever om drie weken aaneengesloten vakantie mogelijk te maken.

Wat doet dit CAO eindbod van de werkgevers met de werkdruk?

Naast de bovengenoemde punten:

 1. Samen met de bonden starten we het project ‘Plezier in uitvoering’ om werk en privé beter in balans te krijgen.
 2. Het project ‘Zelfroosteren’ wordt gestart. Hierdoor hebben werknemers meer invloed op hun eigen werk- en vrije dagen.
 3. Werkgevers en werknemers gaan in gesprek met het Ministerie van SZW en GGD om de regeldruk en protocollen binnen de kinderopvang te bespreken, met als doel om samen de werkdrukbeleving te verbeteren.

Bron : BK / BMK

[poll id=”42″]

[poll id=”43″]