Woensdag 29 september en vrijdag 8 oktober vinden er twee sessies met het ministerie van SZW plaats, waar ook een aantal PM’ers bij aanwezig zijn. Deze sessies gaan over werkdruk in de kinderopvang en zijn georganiseerd naar aanleiding van de brief die de cao-partijen BK, BMK en CNV in juni aan SZW en GGD-GHOR hebben gestuurd.

Ook een aantal PM’ers van BK-leden zijn aanwezig bij deze sessies en zullen hun ervaringen uit de praktijk delen met het ministerie, die de handschoen van onze alarmbel over de werkdruk en regeldruk met urgentie lijkt op te willen pakken. De organisaties waar de betreffende PM’ers werkzaam zijn, zijn Humankind, Kinderdagopvang Bloem & Kindercentrum Altijd Lente, Kinderopvang Berend Botje, Partou, Plukkebol Kinderopvang en Stichting Kindercentra Gorinchem. Namens de BK neemt directeur Emmeline Bijlsma deel.

De reden voor deze werk- en regeldruksessies is de brief die de cao partijen BK, BMK en CNV hebben gestuurd aan het begin van de zomer. Daar heeft vervolgens een gesprek met het ministerie over plaatsgevonden en is nu dus ook een tweeluik met werknemers voor ingepland, waar ook de toezichthouder voor uitgenodigd is.

Bron : BK