Faillissementen

Het aantal faillissementen in de kinderopvang, jeugd en welzijnswerk lijkt in 2021 het laagste niveau sinds 2009 te bereiken. Tot en met het derde kwartaal van 2021 zijn 15 bedrijven failliet verklaard en in dezelfde periode van 2020 waren dat er 18. Dat blijkt uit berekeningen van Kinderopvang-Wijzer.nl.

Bij doorzetting van deze trend in het 4e kwartaal zal het jaartotaal 2021 uitkomen op 20 tot 22 bedrijven die faillissement zijn verklaard.

In 2009 was de index 100 en in 2021 zal dit vermoedelijk 57,1 – 62,9 zijn. Uit de tabel blijkt duidelijk dat 2012-2016 crisisjaren waren. Vanaf 2016 begon de vraag naar kinderopvang weer aan te trekken.

Faillissementen tijdens pandemie

Tijdens de pandemie waren de rechtbanken conservatiever bij het uitspreken van faillissement. Bedrijven overleefden omdat ze konden profiteren van verschillende steunmaatregelen. In hoeverre dit van invloed is geweest op het aantal failliet verklaarde bedrijven is niet vast te stellen. Daardoor kunnen de cijfers vanaf het tweede/derde kwartaal van 2020 lager uitvallen. In 2019 en het eerste kwartaal van 2020 is er echter sprake van een forse daling.

Sectorrapport kinderopvang

Uit het sectorrapport kinderopvang 2020 van Waarborgfonds Kinderopvang komt ook naar voren dat de branche een iets betere solvabiliteit heeft in 2020 dan in voorgaande jaren. Deze is sinds 2018 gestegen van 22,5% naar 34% in 2020.

Bron : Kinderopvang-Wijzer