Universitaire en hbo-opleidingen die inhoudelijk te maken hebben met pedagogiek en ontwikkelingsgericht werken, kwalificeren tijdelijk voor de functie van pedagogisch medewerker. Vanaf 1 januari 2022 kwalificeren deze opleidingen in combinatie met aanvullend bewijs. Dat hebben cao-partijen besloten vanwege de personeelstekorten in kinderopvang.

Het gaat om opleidingen op het niveau van een universitaire bachelor of een hbo- of universitaire master. Ook studenten die een propedeuse hebben behaald, kwalificeren in combinatie met aanvullend bewijs.

Aanvullende eisen

De aanvullende eisen zijn een verplichte inwerkperiode van vijftig uur, waarin studenten boventallig meedraaien op de groep, kennisnemen van een aantal beleidszaken en werkinstructies en een naar keuze een vakinhoudelijke scholing volgen. De werkgever legt het plan voor de inwerkperiode vast. Ook moet de medewerker met een monitor meedoen.

Monitoring

Het besluit is tijdelijk. Het gaat in op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. Er wordt kwantitatief en kwalitatief gemonitord tijdens de looptijd. In het kwalitatieve deel brengen medewerkers hun competenties in kaart. Dit gebeurt bij de start van de arbeidsovereenkomst en na een jaar na indiensttreding.

Percentage voor niet afgeronde hbo-bachelor verlaagd naar 50 procent

Verder is besloten dat vier (nog) niet afgeronde hbo-bacheloropleidingen kwalificeren voor dagopvang. Bij het behalen van 50 procent van de studiepunten of met een bewijs van overgang naar het derde jaar. Het gaat om de hbo-bacheloropleidingen lerarenopleiding Pedagogiek, Pedagogiek, Pedagogisch Management Kind en Educatie en Pedagogisch Management Kinderopvang. Ook dit besluit gaat in per 1 januari 2022.
 

Handige links

Bron : Kinderopvang-Werkt