De website Kinderopvang-Wijzer heeft onderzoek gedaan naar de tarieven bij een kinderdagverblijven van een 15-tal organisaties in de Randstad. Alhoewel dit een beperkt aantal organisaties zijn van de in totaal circa 2.600 organisaties die houder zijn van kinderdagverblijven,  hebben deze organisaties wel bijna 15 % van de kindplaatsen.

Eén van de conclusies is dat ouders met een inkomen tot € 20.000 in 2022 geconfronteerd worden met een stijging van de eigen bijdrage van gemiddeld 25 %. De percentages variëren tussen de 0,5 % en 95 % stijging voor deze kwetsbare groep ouders.

De uurtarieven zijn bij deze organisaties gemiddeld met 2,3 % gestegen, waarbij de laagste stijging 0,5 % bedroeg (gelijk aan maximum uurtarief kinderopvangtoeslag) en de hoogste stijging 6,5 %.  Doordat de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag slechts met 0,5 % steeg ontstaan grote stijgingen van de eigen bijdrages.

Inkomen € 20.000 per jaar

Zo is het mogelijk dat een ouder met een inkomen van € 20.000 per jaar € 78 netto per maand kwijt is voor 5 dagen kinderdagverblijf (die standaard 12 uur per dag is), maar bij een andere organisatie € 370 per maand moet betalen (die standaard 11 uur per dag open is). De laatste organisatie beschouwt zichzelf overigens ook een “maatschappelijke” kinderopvang. Dit toont aan dat het begrip “maatschappelijke” kinderopvang wel heel betrekkelijk is.

Ouder(s) met een inkomen van € 20.000 behoren vaak tot de “doelgroepers” die studeren, een integratietraject of traject naar werk volgen, of een één-ouder gezin die gewoon 5 dagen in de week moet werken om rond te komen.

Schril contrast met inkomen € 120.000 per jaar

Deze stijging staat in schril contrast met ouder(s) die een (gezamenlijk) inkomen van € 120.000 per jaar hebben. Hier is de stijging van de netto eigen bijdrage gemiddeld slechts 3,33%. De percentages variëren hier tussen de 0,5 % en circa 10 %.

Het volledige artikel is hier te lezen.