protocol

Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn:

  • Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.
  • Voor mensen die positief op corona testen, maar asymptomatisch zijn, is de isolatieperiode verlengd van 5 naar 7 dagen.

Dit komt voort uit het gewijzigde protocol bron- en contactonderzoek (BCO) van het RIVM n.a.v. het 134e advies van het OMT:

Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)
Advies VWS nav OMT 134 met aanpassing | Brief | Rijksoverheid.nl 

Het protocol Kinderopvang  en Covid-19 dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang.  De link naar het protocol verandert niet en de ingangsdatum van het actuele protocol zal altijd bij het protocol worden vermeld.

Het protocol is hier te downloaden.