Achtergrond

De Cao Kinderopvang bevat op enkele plaatsen bedragen die jaarlijks worden geïndexeerd, te weten:

  • Artikel 6.10 Vergoeding voor gebroken diensten
  • Artikel 6.5 Vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer (uitgewerkt in bijlage 6)
  • Artikel 6.6 Vergoeding voor dienstreizen (uitgewerkt in bijlage 6)

De bedragen worden per 1 januari 2022 aangepast met de prijsstijging over de periode oktober 2020 tot oktober 2021. Uitgangspunt is de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) met basisjaar 2015 (2015=100). Onderstaand het overzicht van de vergoedingsbedragen per 1 januari 2022.

Vergoedingsbedragen per 1 januari 2022

De indexatie voor 2022 leidt voor de meeste vergoedingen tot een hoger vergoedingsbedrag. De gewijzigde bedragen zijn vet gedrukt.

Vergoedingsbedragen per 1 januari 2022
 Per 1-1-2022
Art. 6.10 Vergoeding gebroken diensten 
Extra km boven woon-werk (per km)0,24
Bijlage 6, artikel 1 woon-werkverkeer 
Per auto, indien openbaar vervoer ook mogelijk is0,12
Per auto, indien openbaar vervoer niet mogelijk is0,39
Bijlage 6, artikel 2 dienstreizen 
Dienstreizen per auto met toestemming voor autogebruik: 
Bij 1 t/m 5.000 km per jaar, per km0,39
Bij 5.001 t/m 10.000 km per jaar, per km€ 0,28
Bij 10.001 t/m 20.000 km per jaar, per km0,23
Bij meer dan 20.000 km per jaar, per km€ 0,19
Per auto per km, zonder toestemming voor autogebruik0,12
Per fiets per km, (met als minimum per dag)€ 0,06 ( € 0,76 )
Per bromfiets per km, (met als minimum per dag)€ 0,13 (€ 2,07)
Maximale verblijfkosten per etmaal150,19

Bron : Kinderopvang-Werkt