Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelt jaarlijks de premies voor het ouderdoms- en partnerpensioen (OP/PP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de Cao Kinderopvang is de verdeling van de pensioenpremie vastgelegd in artikel 5.10 van de cao. Per 1 januari 2022 wijzigen de afspraken over de premieverdeling tussen werkgever en werknemer. Klik hier voor meer informatie.

Premies en franchisebedragen 2022

PFZW heeft voor 2022 de volgende premies en franchisebedragen vastgesteld:

  • OP/PP-premie:          25,8% (was 25,0%)
  • AP-premie:                0,5% (ongewijzigd)
  • AOW-franchise:       € 13.343 (was € 13.111)
  • AP-franchise:            € 22.356 (was € 21.835)

De totale pensioenpremie voor OP/PP stijgt per 1 januari 2022 van 25,0% naar 25,8%. Klik hier voor meer informatie.

Premieverdeling 2022

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) stelt op basis van de verdelingsafspraken in de Cao Kinderopvang de premiehoogte vast. Toepassing van deze verdelingsafspraken leidt tot de volgende nieuwe premies voor 2022. De OP/PP-premie voor werknemers stijgt met 1,67%-punt tot 12,90% en de OP/PP-premie voor werkgevers daalt met 0,87%-punt tot 12,90%. De AP-premie blijft voor werknemers en werkgevers gelijk, respectievelijk 0% en 0,50%.

Pensioenpremies 2022 – Cao Kinderopvang artikel 5.10
 WerknemersWerkgevers
OP/PP-premie12,90% (was 11,23%)12,90% (was 13,77%)
AP-premie0% (was 0%)0,50% (was 0,50%)

Bron : Kinderopvang-Werkt