cao kinderopvang

Sinds 2021 zijn er 2 cao’s actief in de branche kinderopvang. Afhankelijk of de werkgever aangesloten is bij de BK of BMK, of dat deze is aangesloten is bij de BVOK, gelden respectievelijk de cao kinderopvang 2021-2022 of de Cao  MKMB Kinderopvang 2021-2023. Het grootste gedeelte van de werkgevers (in aantal) van circa 55 % is niet aangesloten bij één van deze drie organisaties. Deze zullen of één van de twee cao’s van toepassing hebben verklaard, of mogelijk nog de oude cao volgen.

Het lijkt erop dat veel medewerkers in de kinderopvang niet op de hoogte zijn welke cao van toepassing is.  Zo gaf 39,3 % van de respondenten aan dat niet te weten. Zo’n 30,4 % gaf aan salaris te ontvangen volgens de cao kinderopvang 2021-2022 (BK/BMK) en 23,2 % volgens cao MKMB kinderopvang 2021-2023. Tenslotte 7,1 % die nog salaris ontving volgens cao kinderopvang 2020-2021, dus waar de werkgever nog geen keuze had gemaakt.

Van welke brancheorganisatie is werkgever lid ?

Sommige werkgevers vermelden op hun website dat ze lid zijn van een brancheorganisatie (en welke). Maar velen ook niet. Op de website van BMK zijn wel leden terug te vinden, bij andere brancheorganisaties niet. Dit is dus niet makkelijk te achterhalen.

Daarbij is het mogelijk dat een werkgever aangegeven heeft om een bepaalde cao van toepassing te verklaren. Dit zal dan wel naar de medewerkers gecommuniceerd moeten zijn.

Wil je achterhalen volgens welke cao je nu uitbetaald krijgt ?

Kijk op je salarisstrook december 2021 (of november) naar het fulltime salaris (dus bij 36 uur). Deze moet terug te vinden zijn op één van de volgende overzichten:

Salarisschalen

De salarisschalen van de cao’s zijn hier te vinden :

·  Salarisschalen CAO Kinderopvang

·  Salarisschalen CAO MKMB

·  Salaris per uur CAO Kinderopvang

·  Salaris per uur CAO MKMB