child studying at the desk with the open book

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert debatteerde op woensdag 16 november over kinderopvang  met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belangrijkste onderwerpen waren het nieuwe beoogde kinderopvangstelsel van de (bijna) gratis kinderopvang, het personeelstekort en de maximum uurtarieven.

Er zijn behoorlijke twijfels of het nieuwe systeem van bijna gratis kinderopvang wel in 2025 ingevoerd kan worden, al was het maar wegens praktische problemen. Duidelijk is dat de minister voorlopig niet voornemens is de uurtarieven te verhogen, ook niet om voor de werknemers hogere lonen te kunnen financieren of om de ouders tegemoet te komen bij hogere netto bijdrages die deze in 2023 moeten gaan betalen.

Ook kwam de aanwezigheid van zzp’ers in de kinderopvang aan bod. De commissie is van mening dat dit zo snel mogelijk moet worden aangepakt, het zorgt voor hoge kosten in de kinderopvang (en andere branches), verhoogt de werkdruk van de echte medewerkers in dienst van de kinderopvangorganisaties en is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. De functie van pedagogisch medewerker kan wegens de altijd aanwezige gezagsverhouding niet gedaan worden door zzp’ers. Deze zzp’ers zijn dan ook schijnzelfstandig.

Dat hier naar gekeken zou worden bleek ook al op 20 oktober. (Minister Van Gennip : aanpak platformwerk en schijnzelfstandigheid in kinderopvang, onderwijs en zorg)

Alhoewel er voornemens zijn om in Europees verband de bemiddelingsplatforms aan te pakken, zal dit pas op langere tijd in de wetgeving verankerd zijn. De aanpak van de zzp’ers in de kinderopvang zal op korte termijn gestalte moeten krijgen.