Pedagogisch medewerker : wat kost jij ?

kosten
Deel deze informatie !
 • 3
  Gedeeld

Deel deze informatie !3GedeeldDe cao onderhandelingen voor de kinderopvang zijn nu gaande. Overal stijgen de lonen, er is krapte op de arbeidsmarkt, de vraag naar kinderopvang stijgt, de tarieven voor de kinderopvang stijgen per 1 januari stijgen, net als de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag. Is dat wel allemaal in evenwicht?  Stijgen

Afwijking uurtarieven kinderopvang en kinderopvangtoeslag

euro
Deel deze informatie !
 • 5
  Gedeeld

Deel deze informatie !5GedeeldDe maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag (KOT) worden jaarlijks geïndexeerd door de overheid. De indexatie is gebaseerd een gewogen gemiddelde van de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80%) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20%). Daarbij wordt een berekening gemaakt voor het komende jaar en een correctie toegepast over

Eindejaartips Kinderopvangtoeslag

Eindejaartips Kinderopvangtoeslag
Deel deze informatie !
 • 22
  Gedeeld

Deel deze informatie !22GedeeldHet einde van het jaar nadert, wilt u niet geconfronteerd worden met grote verschillen in uw definitieve beschikking kinderopvangtoeslag controleer dan uw voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag 2019. Hieronder enkele tips om te zorgen dat uw beschikking zo correct mogelijk is. Controleer, en wijzig, uw gegevens zo spoedig mogelijk. Heeft u deze tijdig

Tabel kinderopvangtoeslag 2021

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang indien u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Daarbij worden de kosten kinderopvang vergoed tot het maximum uurtarief wat

Plaats nu ook jouw blog online

Plaats nu ook jouw blog online
Deel deze informatie !
 • 2
  Gedeeld

Deel deze informatie !2GedeeldHeb je altijd al een blog willen plaatsen? Dat is mogelijk bij deze website. Registreer je account Plaats een blog Je blog wordt door redactie gecontroleerd (in de regel binnen 24 uur) en na goedkeuring gepubliceerd. Onderwerpen De blog moet een link hebben met het onderwerp “kinderopvang”

Verantwoordelijkheid ouder(s) kinderopvangtoeslag

Deel deze informatie !
 • 5
  Gedeeld

Deel deze informatie !5GedeeldDe Belastingdienst/Kinderopvangtoeslag ligt behoorlijk onder vuur door allerlei misstanden. Het beeld ontstaat bij veel mensen dat hun terugvordering mogelijk onterecht is. Uiteraard bestaat die mogelijkheid, maar heel vaak zijn terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag het gevolg van niet doorgeven van wijzigingen door de ouder(s)/verzorger(s) aan de Belastingdienst. Iedere

Stijging maximum uurtarieven 2020

Deel deze informatie !
 • 1
  Delen

Deel deze informatie !1DelenHet voornemen is om de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag 2020 te verhogen met 1,89 %.

Hoofdpunten kinderopvangtoeslag

Deel deze informatie !
 • 19
  Gedeeld

Deel deze informatie !19Gedeeld Voor de kinderopvangtoeslag zijn er een aantal maxima. Bijvoorbeeld het maximum uurtarief, maximum aantal uur kinderopvang etc. Hieronder treft u een opsomming aan. Bij de kinderopvangtoeslag krijgt u een maximum uurtarief aan vergoeding, ook al rekent de kinderopvanginstelling een hoger tarief. Dit hogere tarief is voor uw

Jaaropgaaf kinderopvang

Deel deze informatie !
 • 7
  Gedeeld

Deel deze informatie !7GedeeldIn de kinderopvang is het gebruikelijk dat ouders vragen om een jaaropgaaf kinderopvang. Volgens sommige bijvoorbeeld voor de aangifte inkomstenbelasting. Maar is dat nu nodig ? Opzet jaaropgaaf Kinderopvangorganisaties zijn vrij in het bepalen wat zij op een jaaropgaaf zetten en of ze die verstrekken. Dus men