nettoloon

De vergoedingsbedragen in de Cao Kinderopvang worden elk jaar geïndexeerd. Bekijk de bedragen per 1 januari 2024.

Achtergrond

De Cao Kinderopvang bevat op enkele plaatsen bedragen die jaarlijks worden geïndexeerd, te weten:

  • Artikel 6.10 Vergoeding voor gebroken diensten
  • Artikel 6.5 Vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer (uitgewerkt in bijlage 6)
  • Artikel 6.6 Vergoeding voor dienstreizen (uitgewerkt in bijlage 6)

De bedragen worden per 1 januari 2024 aangepast met de prijsstijging over de periode oktober 2022 tot oktober 2023. Uitgangspunt is de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) met basisjaar 2015 (2015=100). Onderstaand het overzicht van de vergoedingsbedragen per 1 januari 2024.

Vergoedingsbedragen per 1 januari 2024

Over de periode oktober 2022 tot oktober 2023 is sprake van een negatieve prijsstijging: -1,98%. Er is dus sprake van een prijsdaling. Hierdoor zou een aantal vergoedingsbedragen in 2024 verlaagd worden. Cao-partijen hebben besloten deze verlaging niet door te voeren maar te verrekenen met toekomstige stijgingen van de vergoedingsbedragen. Als gevolg zijn de vergoedingsbedragen 2024 gelijk aan de vergoedingsbedragen 2023.

Vergoedingsbedragen per 1 januari 2024
 Per 1-1-2024
Art. 6.10 Vergoeding gebroken diensten 
Extra km boven woon-werk (per km)€ 0,28
Bijlage 6, artikel 1 woon-werkverkeer 
Per auto, indien openbaar vervoer ook mogelijk is€ 0,14
Per auto, indien openbaar vervoer niet mogelijk is€ 0,46
Bijlage 6, artikel 2 dienstreizen 
Dienstreizen per auto met toestemming voor autogebruik: 
Bij 1 t/m 5.000 km per jaar, per km€ 0,46
Bij 5.001 t/m 10.000 km per jaar, per km€ 0,33
Bij 10.001 t/m 20.000 km per jaar, per km€ 0,26
Bij meer dan 20.000 km per jaar, per km€ 0,23
Per auto per km, zonder toestemming voor autogebruik€ 0,14
Per fiets per km,€ 0,07
met als minimum per dag€ 0,89
Per bromfiets per km,€ 0,15
met als minimum per dag€ 2,42
Maximale verblijfkosten per etmaal€ 175,61
Utrecht, OAK, 18 december 2023

Bron : Kinderopvang-Werkt!