CAO Sociaal Werk

Deel deze informatie !
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt bedrijven en deskundigen uit om mee te denken over de ontwikkeling
loon stijging peuterspeelzaal
Ben jij werkzaam als peuterspeelzaalleid(st)er en val je onder de cao Sociaal Werk ? Dan stijgt je nettoloon in 1