CAO Sociaal Werk

Peuterspeelzaal werk nu helemaal onder CAO kinderopvang Sinds 1 augustus 2020 valt het peuterspeelzaalwerk onder de cao Kinderopvang en niet
euro
Per 1-8-2020 onder CAO Kinderopvang In de overgangsregeling is afgesproken dat per 1 augustus 2020 de werkingssferen van de Cao
blank
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt bedrijven en deskundigen uit om mee te denken over de ontwikkeling
loon stijging peuterspeelzaal
Ben jij werkzaam als peuterspeelzaalleid(st)er en val je onder de cao Sociaal Werk ? Dan stijgt je nettoloon in 1