Arbeidsuren

Arbeidsuren

De arbeidsuren zijn van belang voor het recht op kinderopvangtoeslag. Wij leggen u uit waarom.

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag dient u te werken (of te studeren, traject naar werk te volgen of een verplichte inburgeringstraject.) Indien u niet werkt dan bent u ook in staat om voor uw kinderen te zorgen en heeft u dus geen recht op tegemoetkoming in de kosten.

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf (0-4 jaar) dan heeft u recht op maximaal 140 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren. Voor uw kind op de buitenschoolse  (4-13 jaar) heeft u recht op maximaal 70 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren.

Heeft u dus een contract voor 20 arbeidsuren per week, heeft u dus recht op

Mag u meer uren afnemen bij de kinderopvang ? Jazeker ! U betaald alleen de uren boven dit recht volledig zelf.

U treft een volledig overzicht aan op :

Minstwerkende partner

Het gaat om de arbeidsuren van de “minstwerkende” partner. Heeft u 35 arbeidsuren per week en uw (toeslag)partner 20 arbeidsuren per week, dan zijn deze 20 uur de basis.

Welke uren tellen mee?

Heel simpel gezegd : het gaat om de verloonde (uitbetaalde) uren.

Heeft u arbeidsuren vast op contract die u dus 4-wekelijks/maandelijks uitbetaald krijgt, dan zijn dit de arbeidsuren die u moet nemen als grondslag.

Werkt u wisselende uren als bijvoorbeeld uitzendkracht, oproepkracht, min/max contract  dan dient u een berekening te maken van de uren die uitbetaald worden. Het is zeer raadzaam om dat meerdere keren per jaar te doen.

Overuren

Tellen de overuren (tijd voor tijd-uren) ook mee ? Nee, zolang deze niet uitbetaald worden zijn deze niet van belang. Neemt u deze namelijk als “tijd-voor-tijd” op dan komt u nog steeds uit op uw contracturen.  Het kan dus verstandig zijn om deze overuren tijdig te laten uitbetalen, zodat deze wel meetellen als arbeidsuren voor de kinderopvanguren.

Werkloos

Raakt u werkloos? Dan wordt er bij de berekening van de arbeidsuren voor de kinderopvangtoeslag ervan uitgegaan dat u nog 3 maanden na einde dienstverband dezelfde uren heeft. Hierdoor vervalt niet gelijk het recht op kinderopvangtoeslag en heeft u tijd om een nieuwe baan te vinden.

ZZP’er / zelfstandig ondernemer

Werkt u als ZZP’er / zelfstandige ondernemer (vennoot in VOF, eenmanszaak etc) dan dient u het aantal uren aannemelijk te maken.

Studeren / traject om werk / inburgeringscursus

In de meeste gevallen zal het dan gaan om voltijds studie/trajecten. Het aantal arbeidsuren wordt in de meeste gevallen dan ook gelijkgesteld met voltijds aantal uren.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]