beschikking kinderopvangtoeslag

Deel deze informatie !

Toetsingsinkomen

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van uw toetsingsinkomen. Maar wat is nu uw toetsingsinkomen voor de verschillende toeslagen ? 

Belastbaar inkomen

Doet u aangifte inkomstenbelasting ? Dan is uw belastbaar inkomen (en van uw toeslagpartner) het toetsingsinkomen. Bij uw voorlopige beschikking dient u een schatting te maken hoe dat belastbaar inkomen zal zijn. Verhoog deze met de verwachte loonstijgingen en andere mutaties die hierop van invloed kunnen zijn (zoals aanpassing hypotheekrente).

Brutoloon

Het is ook mogelijk uit te gaan van het brutoloon op uw salarisstrook. U dient dan de 12 maanden brutoloon op te tellen en te verhogen met vakantiegeld, eindejaarsuitkering.

Fiscaal loon

Als u geen aangifte inkomstenbelasting doet is het meest nauwkeurige loon  het fiscale loon.  Deze zal u aantreffen op uw salarisstrook. Het fiscaal loon zal afwijken van uw brutoloon maar is voor de Belastingdienst wel hetgeen zij van werkgevers doorkrijgen en dus uiteindelijk de basis voor de eindafrekening.

Het fiscaal loon bestaat uit o.a. het brutoloon, bijdrage zorgverzekeringswet, fiscale bijtelling auto, ook de pensioenpremie kan hierbij van invloed zijn.

U dient dan de 12 maanden fiscaal loon op te tellen en te verhogen met o.a. vakantiegeld, eindejaarsuitkering.

Wisselend inkomen

Werkt u wisselende uren (oproepkracht, uitzendkracht, 0-uren) en heeft u dus een wisselend salaris, maak dan een zo goed mogelijke inschatting van uw jaarinkomen. Controleer een paar keer per jaar of uw inschatting nog wel klopt.

Wijkt deze af, wijzig dan het toetsingsinkomen bij de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u grote verschillen bij de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag. 

Overzicht

Tot het toetsingsinkomen behoren salaris, uitkering, 13e maand, bonus, vakantiegeld, inkomsten uit freelance werk of uw eigen bedrijf, bijtelling voor privégebruik van uw lease-auto, partneralimentatie die u van uw ex-partner krijgt.

Maar ook een aantal aftrekbare kosten, zoals aftrekposten van uw koopwoning, bijvoorbeeld hypotheekrente,  giften, partneralimentatie die u heeft betaald, studiekosten en specifieke zorgkosten.

Deel deze informatie !

Tabel kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, als u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Jaarlijks wordt een tabel kinderopvangtoeslag vastgesteld. Met hulp van deze tabel is het mogelijk de tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag te berekenen.

Het inkomen in de tabel wordt jaarlijks geïndexeerd met een door de overheid vastgesteld percentage. Globaal loopt dit % vaak mee met de verwachte loonstijgingen. Als uw inkomen met gelijke tred stijgt blijft u hetzelfde aandeel in de kosten van de kinderopvang ontvangen.

De overheid kan ook besluiten de percentages te verhogen, hierdoor ontvangt u een hogere bijdrage.

De jaartabellen kinderopvang treft u hier aan.

Deel deze informatie !
 • 1
  Delen

Arbeidsuren

De arbeidsuren zijn van belang voor het recht op kinderopvangtoeslag. Wij leggen u uit waarom.

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag dient u te werken (of te studeren, traject naar werk te volgen of een verplichte inburgeringstraject.) Indien u niet werkt dan bent u ook in staat om voor uw kinderen te zorgen en heeft u dus geen recht op tegemoetkoming in de kosten.

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf (0-4 jaar) dan heeft u recht op maximaal 140 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren. Voor uw kind op de buitenschoolse  (4-13 jaar) heeft u recht op maximaal 70 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren.

Heeft u dus een contract voor 20 arbeidsuren per week, heeft u dus recht op

Mag u meer uren afnemen bij de kinderopvang ? Jazeker ! U betaald alleen de uren boven dit recht volledig zelf.

U treft een volledig overzicht aan op :

Minstwerkende partner

Het gaat om de arbeidsuren van de “minstwerkende” partner. Heeft u 35 arbeidsuren per week en uw (toeslag)partner 20 arbeidsuren per week, dan zijn deze 20 uur de basis.

Welke uren tellen mee?

Heel simpel gezegd : het gaat om de verloonde (uitbetaalde) uren.

Heeft u arbeidsuren vast op contract die u dus 4-wekelijks/maandelijks uitbetaald krijgt, dan zijn dit de arbeidsuren die u moet nemen als grondslag.

Werkt u wisselende uren als bijvoorbeeld uitzendkracht, oproepkracht, min/max contract  dan dient u een berekening te maken van de uren die uitbetaald worden. Het is zeer raadzaam om dat meerdere keren per jaar te doen.

Overuren

Tellen de overuren (tijd voor tijd-uren) ook mee ? Nee, zolang deze niet uitbetaald worden zijn deze niet van belang. Neemt u deze namelijk als “tijd-voor-tijd” op dan komt u nog steeds uit op uw contracturen.  Het kan dus verstandig zijn om deze overuren tijdig te laten uitbetalen, zodat deze wel meetellen als arbeidsuren voor de kinderopvanguren.

Werkloos

Raakt u werkloos? Dan wordt er bij de berekening van de arbeidsuren voor de kinderopvangtoeslag ervan uitgegaan dat u nog 3 maanden na einde dienstverband dezelfde uren heeft. Hierdoor vervalt niet gelijk het recht op kinderopvangtoeslag en heeft u tijd om een nieuwe baan te vinden.

ZZP’er / zelfstandig ondernemer

Werkt u als ZZP’er / zelfstandige ondernemer (vennoot in VOF, eenmanszaak etc) dan dient u het aantal uren aannemelijk te maken.

Studeren / traject om werk / inburgeringscursus

In de meeste gevallen zal het dan gaan om voltijds studie/trajecten. Het aantal arbeidsuren wordt in de meeste gevallen dan ook gelijkgesteld met voltijds aantal uren.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]

Deel deze informatie !

Beschikkingen kinderopvangtoeslag

Voor de kosten van kinderopvang is het mogelijk een vergoeding te krijgen (mits u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst):  de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst werkt hierbij met een systeem van beschikkingen.

Eerst is er een voorlopige beschikking (=voorschot gebaseerd op taxaties) in het kalenderjaar en na afloop van het kalenderjaar een definitieve beschikking (eindafrekening).

Deel deze informatie !

Definitieve beschikking kinderopvangtoeslag

Over ieder jaar wordt ook een definitieve beschikking kinderopvangtoeslag gemaakt, de eindafrekening van de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag.

Aangezien deze mede gebaseerd zijn op de definitieve aanslagen inkomensbelasting gebeurt dat in principe pas in de 2e helft van het volgend jaar (dus rond september 2019 voor het jaar 2018).

Zo wordt er gekeken naar de 3 grondslagen :

 • het jaarinkomen
 • het aantal arbeidsuren in dat jaar
 • het aantal kinderopvanguren in dat jaar

Het jaarinkomen

Heeft u aangifte inkomstenbelasting gedaan dan is het belastbaar inkomen de toetsingsinkomen voor de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag.

Tot het toetsingsinkomen behoren salaris, uitkering, 13e maand, bonus, vakantiegeld, inkomsten uit freelance werk of uw eigen bedrijf, bijtelling voor privégebruik van uw lease-auto, partneralimentatie die u van uw ex-partner krijgt.

Maar ook een aantal aftrekbare kosten, zoals aftrekposten van uw koopwoning, bijvoorbeeld hypotheekrente,  giften, partneralimentatie die u heeft betaald, studiekosten en specifieke zorgkosten.

Als u geen aangifte inkomensbelasting heeft gedaan, dan is het door u werkgevers opgegeven fiscaal loon de inkomensgrondslag. Werkgevers (en uitkeringsinstanties) verstrekken via de verplichte aangifte loonheffingen gegevens aan de Belastingdienst.

Het aantal arbeidsuren

Werkgevers verstrekken ook via de eerder genoemde aangifte loonheffingen het aantal arbeidsuren. Het betreft hier de verloonde arbeidsuren, oftewel arbeidsuren die uitbetaald zijn.

Heeft u dus overuren gemaakt, maar zijn deze opgespaard of opgemaakt door minder te werken, dan zijn deze niet van invloed op de basis arbeidsuren voor berekening van het recht op kinderopvang uren.

Werkt u als ZZP’er / zelfstandig ondernemer, dan dient u deze arbeidsuren te kunnen onderbouwen.

Studeert u, volgt u een traject naar werk of een integratietraject, dan gelden hier andere regels voor, in meeste gevallen wordt u dan geacht fulltime uren te hebben.

Het aantal kinderopvanguren

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om maandelijks of jaarlijks opgave te verstrekken van de kinderopvanguren die gefactureerd zijn aan de ouders/verzorgers. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om uw aanvraag te controleren.

Heeft u bijvoorbeeld extra dagen afgenomen (maar niet doorgegeven) en vallen deze binnen het recht op basis van uw arbeidsuren, dan kunnen de kinderopvanguren worden gecorrigeerd.

Voor een kinderdagverblijf heeft u maximaal recht op 140 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren , voor buitenschoolse opvang 70 % van uw arbeidsuren.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]

Deel deze informatie !

Voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag

De voorlopige beschikking voor de kinderopvangtoeslag is gebaseerd op 3 taxaties :

 • het jaarinkomen
 • het aantal arbeidsuren in dat jaar
 • het aantal kinderopvanguren in dat jaar

Hieronder zullen we deze nader toelichten.

Het jaarinkomen

Doet u aangifte inkomstenbelasting ? Dan is het mogelijk het belastbaar inkomen te nemen van het voorgaand jaar als basis. Verhoog deze met de verwachte loonstijgingen en andere mutaties die hierop van invloed kunnen zijn (zoals aanpassing hypotheekrente).

Het is ook mogelijk uit te gaan van het brutoloon op uw salarisstrook.  Het meest nauwkeurige loon als basis is echter het fiscale loon op de salarisstrook. Het fiscaal loon zal afwijken van uw brutoloon maar is voor de Belastingdienst wel hetgeen zij van werkgevers doorkrijgen en dus uiteindelijk de basis voor de eindafrekening.

Het fiscaal loon bestaat uit o.a. het brutoloon, bijdrage zorgverzekeringswet, fiscale bijtelling auto, ook de pensioenpremie kan hierbij van invloed zijn.

Neem het fiscaal (of brutoloon) van 1 maand, vermenigvuldig deze met 12, deze uitkomst met 1,08 en tel eventuele 13e maanden/bonussen erbij op. Bijvoorbeeld : brutoloon = € 1.000  (€ 1.000 x 12 x 1,08) = € 12.960

Werkt u wisselende uren en dus een wisselend salaris, maak dan een zo goed mogelijke inschatting.

Toetsingsinkomen

Tot het toetsingsinkomen behoren salaris, uitkering, 13e maand, bonus, vakantiegeld, inkomsten uit freelance werk of uw eigen bedrijf, bijtelling voor privégebruik van uw lease-auto, ontvangen partneralimentatie.

Maar ook een aantal aftrekbare kosten, zoals aftrekposten van uw koophuis, bijvoorbeeld hypotheekrente,  giften, betaalde partneralimentatie, studiekosten en specifieke zorgkosten.

Heeft u dus een wijziging in één van deze posten gedurende het jaar, dien dan een wijziging in!

Het aantal arbeidsuren

Het aantal arbeidsuren (van de minst werkende partner)  is van belang voor berekening van het recht op het aantal kinderopvanguren. Voor een kinderdagverblijf heeft u maximaal recht op 140 % kinderopvanguren , voor buitenschoolse opvang 70 %.

Heeft u bijvoorbeeld een contract van 20 uur per week, dan zijn de jaaruren 1.040 uur (52 weken  x 20 uur), oftewel 86,67 uur per maand.

Heeft u een wisselend aantal arbeidsuren (oproepwerk, uitzendkracht etc) dan dient u een goede inschatting te maken van het aantal uur dat u dat jaar zal gaan werken. Het is raadzaam dit gedurende het jaar meerdere keren na te rekenen en eventueel wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst om niet geconfronteerd te worden met naheffingen.

Werkt u als ZZP’er / zelfstandig ondernemer, dan dient u deze arbeidsuren te kunnen onderbouwen.

Studeert u, volgt u een traject naar werk of een integratietraject, dan gelden hier andere regels voor, in meeste gevallen wordt u dan geacht fulltime uren te hebben.

Het aantal kinderopvanguren

De kinderopvangorganisatie verstrekt via contract en facturen het aantal kinderopvanguren in de maand. Heeft u een vaste afname, dan kunt u dit in het begin van het jaar eenmalig doorgeven. Heeft u een wisselende afname dan dient u een taxatie van het jaartotaal op te geven. Het is raadzaam dit gedurende het jaar meerdere keren na te rekenen en eventueel wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst om niet geconfronteerd te worden met naheffingen.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat iedere wijziging binnen 4 weken wordt doorgegeven via het mutatieformulier.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]

Deel deze informatie !
 • 5
  Gedeeld

Het maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang is het maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen.

Dit wil niet zeggen dat het uurtarief wat de kinderopvangorganisatie in rekening brengt niet hoger mag zijn. Hiervoor gelden geen maximum bedragen.

Onderstaand overzicht van de maximum uurtarieven over de periode 2010 tot en met 2021. De maximum uurtarieven voor 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld.

JaarKinderdagverblijf 0-4 jaarBuitenschoolse Opvang 4-13 jaarGastouderopvang
2021€ 8,46€ 7,27€ 6,49
2020€ 8,17€ 7,02€ 6,27
2019€ 8,02€ 6,89€ 6,15
2018€ 7,45€ 6,95€ 5,91
2017€ 7,18€ 6,69€ 5,75
2016€ 6,89€ 6,42€ 5,52
2015€ 6,84€ 6,38€ 5,48
2014€ 6,70€ 6,25€ 5,37
2013€ 6,46€ 6,02€ 5,17
2012€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2011€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2010€ 6,25€ 5,82€ 5,00

De tabellen kinderopvangtoeslag treft u hier :

Deel deze informatie !
 • 343
  Gedeeld

Kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, mits u voldoet aan de voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van o.a. uw inkomen, maar is ook gerelateerd aan uw arbeidsuren. Tenzij u een traject naar werk, opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.

De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald op basis van een beschikking. Dat is eerst in het lopend jaar de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag, na afloop van het jaar volgt een eind- of definitieve beschikking. Om deze te berekenen is van belang :

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag zijn er veel regels van belang, zoals de verhouding met uw arbeidsuren, maximaal aantal uren per maand, maximum uurtarief en natuurlijk uw inkomen.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[adrotate group=”5″]