Brancheorganisaties

Deel deze informatie !

Deel deze informatie ! iedere branche heeft één of meerdere brancheorganisaties die de werkgevers vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij de CAO afspraken, bij ministeries en als lobby in de politiek. Brancheorganisaties (werkgevers) Kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) Brancheorganisaties (werkgevers) Sociaal Werk Sociaal Werk Nederland Brancheorganisaties (werkgevers) Jeugdzorg Jeugdzorg Nederland Ontbreekt

Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) is opgericht door ondernemers in de kinderopvangsector. Ofschoon versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde krachtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit voordat de BVOK werd opgericht. Gastouders en maatschappelijke organisaties hadden zich immers reeds separaat verenigd.Deze versnippering ligt

Belangenbehartiging

Deel deze informatie !
  • 2
    Gedeeld

Deel deze informatie !2GedeeldIedere branche heeft diverse belangenbehartigers die de belangen vertegenwoordigen bij CAO onderhandelingen en afspraken, overleg voert met ministeries, in de media, lobby voert in de politiek. In de branche Kinderopvang, Sociaal Werk en Jeugdzorg zijn meerdere organisaties acties die de belangen behartigen van werkgevers, werknemers, ouders en

Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De Brancheorganisatie Kinderopvang (of BK) is is voortgekomen uit een fusie van 2 brancheorganisaties. Een aantal jaar was er één brancheorganisatie actief in de kinderopvang en partij bij afspraken CAO Kinderopvang. Inmiddels zijn er meerdere brancheorganisaties actief . De BK bundelt en behartigt de belangen van de

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is één van de brancheorganisaties in de kinderopvang en partij bij de CAO Kinderopvang. Volgens de BMK kiezen Maatschappelijke kinderopvangorganisaties uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Met de winst kunnen deze duurzame kwaliteit borgen en