Tag: Brancheorganisatie

Brancheorganisaties

iedere branche heeft één of meerdere brancheorganisaties die de werkgevers vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij de CAO afspraken, bij ministeries en als lobby in de politiek. Brancheorganisaties (werkgevers) Kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) Branchevereniging Maatschappelijke…

Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)

De Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) is opgericht door ondernemers in de kinderopvangsector. Ofschoon versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde krachtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit…

Belangenbehartiging

Iedere branche heeft diverse belangenbehartigers die de belangen vertegenwoordigen bij CAO onderhandelingen en afspraken, overleg voert met ministeries, in de media, lobby voert in de politiek. In de branche Kinderopvang,…

Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)

De Brancheorganisatie Kinderopvang (of BK) is voortgekomen uit een fusie van 2 brancheorganisaties. Een aantal jaar was er één brancheorganisatie actief in de kinderopvang en partij bij afspraken CAO Kinderopvang.…

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is één van de brancheorganisaties in de kinderopvang en partij bij de CAO Kinderopvang. Volgens de BMK kiezen Maatschappelijke kinderopvangorganisaties uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij…