PAWW

PAWW PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Werknemers en

Deel deze informatie !

Pensioen

Pensioen In artikel 5.8 van de CAO Kinderopvang is bepaald dat medewerkers aangesloten zijn bij Stichting ‘Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ (PFZW) . Werknemers en werkgever betalen allebei een deel van de pensioenlasten. Jaarlijks worden de verschuldigde premies percentages vastgesteld. Via de website van

Deel deze informatie !

Vakbonden

Vakbonden Er zijn 3 vakbonden actief in de kinderopvang en betrokken bij de CAO-onderhandelingen : FNV Zorg & Welzijn CNV Zorg & Welzijn De Unie De vakbonden behartigende individuele en collectieve belangen van hun leden, zoals bij de CAO, maar

Deel deze informatie !

Kwalificatie eis pedagogisch medewerker

Kwalificatie eis pedagogisch medewerker Wil jij werken in de kinderopvang en op zoek naar de kwalificatie eis pedagogisch medewerker cao kinderopvang 2018-2019 ? Deze tref, inclusief de lijst met opleidingen je hier aan. Als pedagogisch medewerker wordt je ingedeeld in salarisschaal 6.

Deel deze informatie !

Salarisschalen per 1 juli 2018 – CAO Kinderopvang

De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 per 1 juli 2018 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO

Deel deze informatie !