kinderopvangtoeslagtabel

Deel deze informatie !

Tabel kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, als u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Jaarlijks wordt een tabel kinderopvangtoeslag vastgesteld. Met hulp van deze tabel is het mogelijk de tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag te berekenen.

Het inkomen in de tabel wordt jaarlijks geïndexeerd met een door de overheid vastgesteld percentage. Globaal loopt dit % vaak mee met de verwachte loonstijgingen. Als uw inkomen met gelijke tred stijgt blijft u hetzelfde aandeel in de kosten van de kinderopvang ontvangen.

De overheid kan ook besluiten de percentages te verhogen, hierdoor ontvangt u een hogere bijdrage.

De jaartabellen kinderopvang treft u hier aan.

Deel deze informatie !
  • 343
    Gedeeld

Kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, mits u voldoet aan de voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van o.a. uw inkomen, maar is ook gerelateerd aan uw arbeidsuren. Tenzij u een traject naar werk, opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.

De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald op basis van een beschikking. Dat is eerst in het lopend jaar de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag, na afloop van het jaar volgt een eind- of definitieve beschikking. Om deze te berekenen is van belang :

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag zijn er veel regels van belang, zoals de verhouding met uw arbeidsuren, maximaal aantal uren per maand, maximum uurtarief en natuurlijk uw inkomen.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[adrotate group=”5″]