kinderopvanguren

Deel deze informatie !
 • 1
  Delen

Kinderopvangtoeslag wordt steeds berekend over een kalenderjaar. Het gaat dus om uw jaarinkomen, de arbeidsuren en de kinderopvanguren van dat jaar. Om te controleren of u voldoet aan alle eisen is het dus regelmatig rekenen. Het kan dus ook voorkomen dat u toch recht heeft op kinderopvangtoeslag terwijl u niet meer werkt.

Voorbeeld

U werkt (als minstwerkende partner) 30 uur per week van 1 januari tot en met 30 juni, daarna raakt u werkloos. Rest van het jaar heeft u geen werkgever meer. Uw kind gaat naar een kinderdagverblijf (0-4 jaar).

 • Werkperiode : u heeft 26 weken van 30 uur gewerkt =  780 arbeidsuren
 • Werkloos : u heeft recht op 13 weken van 30 uur = 390 arbeidsuren

Uw “arbeidsuren” voor dat jaar = 1.170 uur

Uw kind gaat naar een kinderdagverblijf, de maximale opvanguren waarover u kinderopvangtoeslag mag aanvragen bedragen 140 % van uw arbeidsuren, oftewel maximaal 1.638 uur.

U heeft dus maximaal recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 1.638 uren kinderopvang in dat kalenderjaar. Deze kunnen verdeeld zijn over bijvoorbeeld 9 maanden (182 uur per maand), maar ook over 12 maanden (136,5 uur per maand).

Advies

Heeft u in een jaar wisselende arbeidsuren, bijvoorbeeld als oproep- of uitzendkracht, controleer regelmatig de verwachte arbeidsuren en kinderopvanguren voor dat jaar.  Wijzig daarbij de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag op tijd.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]

Deel deze informatie !
 • 1
  Delen

Arbeidsuren

De arbeidsuren zijn van belang voor het recht op kinderopvangtoeslag. Wij leggen u uit waarom.

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag dient u te werken (of te studeren, traject naar werk te volgen of een verplichte inburgeringstraject.) Indien u niet werkt dan bent u ook in staat om voor uw kinderen te zorgen en heeft u dus geen recht op tegemoetkoming in de kosten.

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf (0-4 jaar) dan heeft u recht op maximaal 140 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren. Voor uw kind op de buitenschoolse  (4-13 jaar) heeft u recht op maximaal 70 % kinderopvanguren ten opzichte van uw arbeidsuren.

Heeft u dus een contract voor 20 arbeidsuren per week, heeft u dus recht op

Mag u meer uren afnemen bij de kinderopvang ? Jazeker ! U betaald alleen de uren boven dit recht volledig zelf.

U treft een volledig overzicht aan op :

Minstwerkende partner

Het gaat om de arbeidsuren van de “minstwerkende” partner. Heeft u 35 arbeidsuren per week en uw (toeslag)partner 20 arbeidsuren per week, dan zijn deze 20 uur de basis.

Welke uren tellen mee?

Heel simpel gezegd : het gaat om de verloonde (uitbetaalde) uren.

Heeft u arbeidsuren vast op contract die u dus 4-wekelijks/maandelijks uitbetaald krijgt, dan zijn dit de arbeidsuren die u moet nemen als grondslag.

Werkt u wisselende uren als bijvoorbeeld uitzendkracht, oproepkracht, min/max contract  dan dient u een berekening te maken van de uren die uitbetaald worden. Het is zeer raadzaam om dat meerdere keren per jaar te doen.

Overuren

Tellen de overuren (tijd voor tijd-uren) ook mee ? Nee, zolang deze niet uitbetaald worden zijn deze niet van belang. Neemt u deze namelijk als “tijd-voor-tijd” op dan komt u nog steeds uit op uw contracturen.  Het kan dus verstandig zijn om deze overuren tijdig te laten uitbetalen, zodat deze wel meetellen als arbeidsuren voor de kinderopvanguren.

Werkloos

Raakt u werkloos? Dan wordt er bij de berekening van de arbeidsuren voor de kinderopvangtoeslag ervan uitgegaan dat u nog 3 maanden na einde dienstverband dezelfde uren heeft. Hierdoor vervalt niet gelijk het recht op kinderopvangtoeslag en heeft u tijd om een nieuwe baan te vinden.

ZZP’er / zelfstandig ondernemer

Werkt u als ZZP’er / zelfstandige ondernemer (vennoot in VOF, eenmanszaak etc) dan dient u het aantal uren aannemelijk te maken.

Studeren / traject om werk / inburgeringscursus

In de meeste gevallen zal het dan gaan om voltijds studie/trajecten. Het aantal arbeidsuren wordt in de meeste gevallen dan ook gelijkgesteld met voltijds aantal uren.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]

Deel deze informatie !

Beschikkingen kinderopvangtoeslag

Voor de kosten van kinderopvang is het mogelijk een vergoeding te krijgen (mits u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst):  de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst werkt hierbij met een systeem van beschikkingen.

Eerst is er een voorlopige beschikking (=voorschot gebaseerd op taxaties) in het kalenderjaar en na afloop van het kalenderjaar een definitieve beschikking (eindafrekening).

Deel deze informatie !

Voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag

De voorlopige beschikking voor de kinderopvangtoeslag is gebaseerd op 3 taxaties :

 • het jaarinkomen
 • het aantal arbeidsuren in dat jaar
 • het aantal kinderopvanguren in dat jaar

Hieronder zullen we deze nader toelichten.

Het jaarinkomen

Doet u aangifte inkomstenbelasting ? Dan is het mogelijk het belastbaar inkomen te nemen van het voorgaand jaar als basis. Verhoog deze met de verwachte loonstijgingen en andere mutaties die hierop van invloed kunnen zijn (zoals aanpassing hypotheekrente).

Het is ook mogelijk uit te gaan van het brutoloon op uw salarisstrook.  Het meest nauwkeurige loon als basis is echter het fiscale loon op de salarisstrook. Het fiscaal loon zal afwijken van uw brutoloon maar is voor de Belastingdienst wel hetgeen zij van werkgevers doorkrijgen en dus uiteindelijk de basis voor de eindafrekening.

Het fiscaal loon bestaat uit o.a. het brutoloon, bijdrage zorgverzekeringswet, fiscale bijtelling auto, ook de pensioenpremie kan hierbij van invloed zijn.

Neem het fiscaal (of brutoloon) van 1 maand, vermenigvuldig deze met 12, deze uitkomst met 1,08 en tel eventuele 13e maanden/bonussen erbij op. Bijvoorbeeld : brutoloon = € 1.000  (€ 1.000 x 12 x 1,08) = € 12.960

Werkt u wisselende uren en dus een wisselend salaris, maak dan een zo goed mogelijke inschatting.

Toetsingsinkomen

Tot het toetsingsinkomen behoren salaris, uitkering, 13e maand, bonus, vakantiegeld, inkomsten uit freelance werk of uw eigen bedrijf, bijtelling voor privégebruik van uw lease-auto, ontvangen partneralimentatie.

Maar ook een aantal aftrekbare kosten, zoals aftrekposten van uw koophuis, bijvoorbeeld hypotheekrente,  giften, betaalde partneralimentatie, studiekosten en specifieke zorgkosten.

Heeft u dus een wijziging in één van deze posten gedurende het jaar, dien dan een wijziging in!

Het aantal arbeidsuren

Het aantal arbeidsuren (van de minst werkende partner)  is van belang voor berekening van het recht op het aantal kinderopvanguren. Voor een kinderdagverblijf heeft u maximaal recht op 140 % kinderopvanguren , voor buitenschoolse opvang 70 %.

Heeft u bijvoorbeeld een contract van 20 uur per week, dan zijn de jaaruren 1.040 uur (52 weken  x 20 uur), oftewel 86,67 uur per maand.

Heeft u een wisselend aantal arbeidsuren (oproepwerk, uitzendkracht etc) dan dient u een goede inschatting te maken van het aantal uur dat u dat jaar zal gaan werken. Het is raadzaam dit gedurende het jaar meerdere keren na te rekenen en eventueel wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst om niet geconfronteerd te worden met naheffingen.

Werkt u als ZZP’er / zelfstandig ondernemer, dan dient u deze arbeidsuren te kunnen onderbouwen.

Studeert u, volgt u een traject naar werk of een integratietraject, dan gelden hier andere regels voor, in meeste gevallen wordt u dan geacht fulltime uren te hebben.

Het aantal kinderopvanguren

De kinderopvangorganisatie verstrekt via contract en facturen het aantal kinderopvanguren in de maand. Heeft u een vaste afname, dan kunt u dit in het begin van het jaar eenmalig doorgeven. Heeft u een wisselende afname dan dient u een taxatie van het jaartotaal op te geven. Het is raadzaam dit gedurende het jaar meerdere keren na te rekenen en eventueel wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst om niet geconfronteerd te worden met naheffingen.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat iedere wijziging binnen 4 weken wordt doorgegeven via het mutatieformulier.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[quads id=1]

Deel deze informatie !
 • 5
  Gedeeld

Het maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang is het maximale tarief waarover kinderopvangtoeslag kan worden ontvangen.

Dit wil niet zeggen dat het uurtarief wat de kinderopvangorganisatie in rekening brengt niet hoger mag zijn. Hiervoor gelden geen maximum bedragen.

Onderstaand overzicht van de maximum uurtarieven over de periode 2010 tot en met 2021. De maximum uurtarieven voor 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld.

JaarKinderdagverblijf 0-4 jaarBuitenschoolse Opvang 4-13 jaarGastouderopvang
2021€ 8,46€ 7,27€ 6,49
2020€ 8,17€ 7,02€ 6,27
2019€ 8,02€ 6,89€ 6,15
2018€ 7,45€ 6,95€ 5,91
2017€ 7,18€ 6,69€ 5,75
2016€ 6,89€ 6,42€ 5,52
2015€ 6,84€ 6,38€ 5,48
2014€ 6,70€ 6,25€ 5,37
2013€ 6,46€ 6,02€ 5,17
2012€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2011€ 6,36€ 5,93€ 5,09
2010€ 6,25€ 5,82€ 5,00

De tabellen kinderopvangtoeslag treft u hier :

Deel deze informatie !
 • 343
  Gedeeld

Kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, mits u voldoet aan de voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van o.a. uw inkomen, maar is ook gerelateerd aan uw arbeidsuren. Tenzij u een traject naar werk, opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.

De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald op basis van een beschikking. Dat is eerst in het lopend jaar de voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag, na afloop van het jaar volgt een eind- of definitieve beschikking. Om deze te berekenen is van belang :

Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag zijn er veel regels van belang, zoals de verhouding met uw arbeidsuren, maximaal aantal uren per maand, maximum uurtarief en natuurlijk uw inkomen.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

[adrotate group=”5″]