mondkapjes

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders (24-3-2021)

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft voorlopig gesloten. Wel biedt de BSO noodopvang. Ouders wordt gevraagd de rekening van de BSO door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de…

mondkapjes

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders (2-2-2021)

De kinderopvang, gastouderopvang en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De BSO blijft voorlopig gesloten. De kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen BSO-locatie voor noodopvang. Ouders wordt gevraagd de rekening van de BSO door te betalen. Op die manier behouden…

Ouders / verzorgers

Bij de branches waar kinderen worden opgevangen zijn er belangenbehartigers die namens deze kinderen opkomen voor hun rechten : de ouders / verzorgers. Ouders / verzorgers Kinderopvang Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) OUDERS van Waarde Voor Werkende Ouders (VWO Ouders / verzorgers Sociaal Werk Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) OUDERS van Waarde Voor Werkende…

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf/crèche, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn. Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een opvang en de…