mondkapjes

De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder- en het basisonderwijs zijn per 8 februari 2021 weer geopend. Vanaf maandag 19 april 2021 is ook de BSO weer volledig open. Tot 19 april biedt de BSO noodopvang. Ouders wordt gevraagd de rekening van de BSO door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Ouders moeten er voor zorgen dat hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen. Wijzigingen specifiek vanwege de sluiting hoeven zij niet door te geven.

Noodopvang

Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen weer regulier naar school of naar de dagopvang. De BSO gaat vanaf maandag 19 april 2021 weer volledig open. De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar tot 19 april. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.  

Buitenschoolse opvang vanaf 19 april 2021 weer open

De BSO is vanaf maandag 19 april 2021 weer volledig open. BSO’s kunnen veilig en verantwoord open. Wel wordt aan BSO’s gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Net als in het primair onderwijs en de kinderdagopvang. Elke BSO organisatie stelt voor de eigen locatie een plan op waarin zij maatregelen treft om het mixen van verschillende groepen kinderen binnen de BSO zoveel mogelijk te beperken. Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine moet als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO).

Onderwijstijden scholen wijzigen

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen.

Coronaregels op de kinderopvang

Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Kinderen die tot de risicogroep behoren

  • Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
  • Als ouders twijfelen of hun kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
  • Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen thuis (in quarantaine)

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus

Heeft uw kind coronaklachten? Het hangt van de situatie af of uw kind een coronatest moet doen. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw kind en hoe erg de klachten zijn.

Protocol voor de kinderopvang en gastouders

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Klachten uitvoering protocol op mijn kinderopvang

Bij klachten over de uitvoering van het protocol Kinderopvang kunnen ouders contact opnemen met de kinderopvangorganisatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin staat hoe zij klachten  behandelen.

(Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunnen ouders ook bij de lokale GGD neerleggen. GGD’s voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Sluiting kinderopvang: tegemoetkoming en eventuele gevolgen kinderopvangtoeslag

Lees meer informatie over de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tijdens de sluiting op de pagina Corona en kosten kinderopvang

Vragen over kinderopvang

Vragen aan de Belastingdienst? Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven. 

Vragen over de vergoeding? Kijk dan op www.svb.nl/opvang voor meer informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de SVB (088 949 40 20).