Overgangsregeling peuterspeelzalen/kinderopvang per 1-8

Deel deze informatie !
  • 17
    Gedeeld

Deel deze informatie !17Gedeeld Per 1-8-2020 onder CAO Kinderopvang In de overgangsregeling is afgesproken dat per 1 augustus 2020 de werkingssferen van de Cao Kinderopvang en de Cao Sociaal Werk zo aangepast worden dat peuterspeelzaalwerk vanaf die datum niet langer onder de Cao Sociaal Werk maar onder de Cao Kinderopvang valt. Dit heeft tot gevolg … Lees meer