Controle inentingen door kinderdagverblijven – (schijn) veiligheid ?

Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft een wetsvoorstel ingediend dat kinderdagverblijven de mogelijkheid moet bieden om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Is dat nu zinvol of politieke (schijn)veiligheid ? Dit voorstel wordt ingegeven doordat de vaccinatiegraad dalende is en niet meer boven de gewenste 95 % uitkomt. Het mogelijk maken van kinderdagverblijven om dan kinderen te weigeren…