Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft een wetsvoorstel ingediend dat kinderdagverblijven de mogelijkheid moet bieden om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Is dat nu zinvol of politieke (schijn)veiligheid ?

Dit voorstel wordt ingegeven doordat de vaccinatiegraad dalende is en niet meer boven de gewenste 95 % uitkomt. Het mogelijk maken van kinderdagverblijven om dan kinderen te weigeren lost echter niet dit probleem op.

Dat kinderen op jonge leeftijd hierdoor extra gevaar lopen is op z’n zachts gezegd heel vervelend en een veiligheidsrisico, maar het weigeren van kinderen op een kinderdagverblijf levert niets op.

Inentingsboekje

Besmettelijke ziektes kunnen ook overgedragen worden bij een bezoek aan een consultatiebureau, bij een indoor speelparadijs, de voetbalkantine, in de speeltuin of een reünie van de zwangerschapsgym. Of moet men hier ook eerst om het inentingsboekje gaan vragen ?

Volgens het Rijksvaccinatieprogramma werkt de eerste vaccinatie BMR bij een kind van 14 maanden “maar” voor 95%, de tweede vaccinatie op 9-jarige leeftijd werkt bij 99 %. Dus bij 5 op de 100 kinderen werkt het dus al niet.

Het clusteren van gevaccineerde kinderen op het ene kinderdagverblijf en niet-gevaccineerde kinderen op een ander KDV vergroot ook de kans op een uitbraak. Of is dat dan de bedoeling van de politiek ?  

En wat dan bij kinderen op de basisschool ? Bij de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond is een tweede inenting nodig op 9-jarige leeftijd, omdat de eerste vaccinatie die kinderen met 14 maanden hiertegen krijgen, niet bij alle kinderen voldoende bescherming biedt. Of is het dan volgens de politiek geen probleem meer?

Oplossing

Het probleem van de lagere vaccinatiegraad wordt nu deels in de schoenen van de kinderopvang geschoven. Indien de politiek (terecht) meent dat de vaccinatiegraad omhoog moet zou een meer structurele oplossing van het probleem toch meer zinvoller zijn.

Bijvoorbeeld bij de consultatiebureau’s die het Rijksvaccinatieprogramma uitvoeren. Deze hebben zicht op kinderen die wel of niet ingeënt worden. Hierop zou een actie moeten volgen, zoals andere of betere voorlichting.

Of als je dan toch de (kinderen op de)  kinderopvang wilt beschermen, het recht op kinderopvangtoeslag afhankelijk maken van de inentingen. Dat zou al een meer structurele maatregel en zou de overheid de verantwoordelijkheid nemen.

Geef een reactie