Welk salaris ontvangt de branche kinderopvang in juli?

Deel deze informatie !
 • 37
  Gedeeld

Deel deze informatie !37Gedeeld CAO 2020-2021 of nog CAO 2018-2019? De salarissen juli 2020 worden (bijna) uitbetaald voor de medewerkers in de branche kinderopvang.Voor een grote groep medewerkers (circa 28.500) zal het mogelijk nog een verrassing zijn, ontvangen ze salaris volgens de cao Kinderopvang 2020-2021 of nog van de cao Kinderopvang 2018-2019. Brancheorganisaties Dat hangt … Lees meer

Salarissen CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarissen in de branche kinderopvang worden voornamelijk bepaald in de cao kinderopvang, deels in cao sociaal werk. In de cao kinderopvang zijn er 15 salarisschalen waarin totaal 64 salaristredes zijn opgenomen. Aan de hand van het schema van matrixfuncties en salarisschalen wordt je in een bepaalde salarisschaal ingedeeld. Bij goed functioneren … Lees meer

aantal salarisschalen

Aantal salarisschalen CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !
 • 3
  Gedeeld

Deel deze informatie !3GedeeldOp de vraag hoeveel salarisschalen de cao kinderopvang heeft gaf een ruime meerderheid (50,6 %) op dat er 16 salarisschalen zijn. De antwoorden op de vraag waren als volgt: 13 salarisschalen – 12,8%            14 salarisschalen – 16,3% 15 salarisschalen – 20,3% 16 salarisschalen – 50,6% Het juiste antwoord werd gegeven door 20,3 … Lees meer

Salaris CAO Kinderopvang per uur

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de branche beperkt, de meeste medewerkers werken een minder of wisselen aantal uur. … Lees meer

In welke schaal ben jij ingedeeld ?

Deel deze informatie !
 • 15
  Gedeeld

Deel deze informatie !15GedeeldAls je werkzaam bent in de kinderopvang, wordt je op basis van je functie ingedeeld in een (salaris) schaal. Deze is vastgesteld in het schema van matrixfuncties en salarisschalen van de CAO Kinderopvang. Nu zijn wij wel benieuwd hoe de verhoudingen zijn, welk % van de medewerkers is ingedeeld in welke schaal. … Lees meer

CAO Kinderopvang – Kindercentra & Gastouderbureaus

Deel deze informatie !
 • 20
  Gedeeld

Deel deze informatie !20Gedeeld

Salarisschalen CAO Kinderopvang 2016-2017

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2016-2017 zijn als volgt :